ons aanbod

De Nieuwe Wind besteedt enorm veel aandacht aan haar dienstenaanbod. Niet alleen aan het samenstellen ervan, maar juist het leveren van kwalitatief maatwerk aan de klant maakt ons aanbod zo uniek. Naast het bestaande aanbod gaan we met u in gesprek over uw specifieke wensen en behoeften. Samen met u stellen we een programma samen waarvan u merkt dat u, uw organisatie of uw bestuur in ontwikkeling komt. Sterker in gesprek, sterker in participatie of sterker in persoonlijke groei. De Nieuwe Wind beweegt, en brengt ook úw organisatie in beweging!

Overzicht van ons aanbod

2 dagen

Bestuurlijk groeien

Intern versterken | Extern profileren

Bestuurlijk groeien

Waarvoor is jouw organisatie op de wereld, en waar sta je voor? Vragen die soms lastig te beantwoorden zijn in een maatschappij die voortdurend verandert en waar je soms moet knokken om gezien en gehoord te worden door je achterban/doelgroep

Lightblue meer info.png

Categorie:

Tijdsduur/periode:

1 dag / 2 dagdelen

Sterk In Gesprek

De Aedes Benchmark

Sterk In Gesprek

Waar staat jouw verhuurder in de Aedes benchmark, wat kun je met die informatie en wat betekent het voor jouw achterban? In deze cursus leer je de cijfers kennen, maar ook hoe je die kunt gebruiken in een gesprek met je verhuurder.

Lightblue meer info.png

Categorie:

Tijdsduur/periode:

n.v.t.

Uw organisatie Legitiem

Digitale Enquête

Uw organisatie Legitiem

Je organisatie legitiem door digitale achterbanraadpleging en tegelijk beter zichtbaar voor alle huurders. De Nieuwe Wind neemt je echt álle werk uit handen!, van layout tot versturen en het analyseren van de data.

Lightblue meer info.png

Categorie:

Tijdsduur/periode:

5 uur

Sterk In Verbinden

Basistraining participatie

Sterk In Verbinden

Leg een solide basis voor participatie

Lightblue meer info.png

Categorie:

Tijdsduur/periode:

3,5 uur

Sterk In Gesprek

De begroting van de corporatie

Sterk In Gesprek

Vorm een onafhankelijke kijk op prioriteiten, investeringen en kosten

Lightblue meer info.png

Categorie:

Tijdsduur/periode:

3 uur

Nieuwe bestuursleden

Corporatietaal in de praktijk

Nieuwe bestuursleden

In de contacten met woningcorporaties en gemeente hebben bestuursleden van huurders-organisaties te maken met vaktermen, ander taalgebruik en specifieke wet- en regelgeving. Als vrijwilliger wordt van je verwacht dat je een professionele rol vervult.

Lightblue meer info.png

Categorie:

Tijdsduur/periode:

4,5 uur

Wet- en Regelgeving

De Overlegwet in de praktijk

Wet- en Regelgeving

Slagvaardig en vanuit inhoud aan de slag met de Overlegwet.

Lightblue meer info.png

Categorie:

Tijdsduur/periode:

3 uur

Sterk in Gesprek

Sterk in gesprek over de corporatiecijfers

Sterk in Gesprek

Aan de hand van de financiële kengetallen van jouw corporatie wordt een algemeen beeld gevormd. Je krijgt een duidelijk inzicht in de investeringsruimte en vastgoedwaardering. Deze gegevens kun je gebruiken in het gesprek met je corporatie.

Lightblue meer info.png

Categorie:

Tijdsduur/periode:

12 maanden

Ontzorgabonnement

Facebookservice

Ontzorgabonnement

Facebookberichten op jouw pagina, verzorgd door De Nieuwe Wind. Volledige ontzorging! Zo hou jij tijd over voor andere zaken!

Lightblue meer info.png

Categorie:

Tijdsduur/periode:

4 uur

Sterk In Gesprek

De route naar CO2-neutraal

Sterk In Gesprek

Vorm een nafhankelijke visie op de route naar CO2-neutraal. Sta sterk in het gesprek met corporatie en gemeente. Duurzaamheid is van groot belang!

Lightblue meer info.png

Categorie:

Tijdsduur/periode:

4 uur

Nieuwe bestuursleden

Wegwijs in de sociale huursector

Nieuwe bestuursleden

De sociale huursector kent veel facetten. Bestuursleden van huurdersorganisaties moeten van veel zaken op de hoogte zijn om hun rol als belangenbehartiger goed te vervullen. Vooral nieuw ingestroomde bestuursleden moeten alle zeilien bijzetten...

Lightblue meer info.png

Categorie:

Tijdsduur/periode:

5 uur

Sterk In Gesprek

Sterk in gesprek met de achterban - voor bewonerscommissies

Sterk In Gesprek

Beweeg effectief in het krachtenveld van jouw bestuurlijke omgeving.

Lightblue meer info.png

Categorie:

Tijdsduur/periode:

4,5 uur

Wet- en Regelgeving

De Woningwet in de praktijk

Wet- en Regelgeving

Slagvaardig en met resultaat aan de slag met de Woningwet.

Lightblue meer info.png

Categorie:

Tijdsduur/periode:

5 uur

Bestuurlijk groeien

Een gezamenlijke visie

Bestuurlijk groeien

Hoe je door het vormen van een gezamenlijke visie meer van betekenis kunt zijn voor de huurders en samenhangend kunt samenwerken.

Lightblue meer info.png

Categorie:

Tijdsduur/periode:

n.v.t.

Ontzorgabonnement

Een aantrekkelijke Website

Ontzorgabonnement

Zichtbaar zijn en informeren. Je achterban betrekken bij je activiteiten via een aantrekkelijke website. Professioneel en praktisch!

Lightblue meer info.png

Categorie:

Tijdsduur/periode:

12 maanden

Ontzorgabonnement

Nieuwsbriefservice

Ontzorgabonnement

Vind jij nieuwsbrieven schrijven lastig? De Nieuwe Wind zorgt voor digitale nieuwsbrieven naar uw e-mailbestand. Betrek je achterban bij je activiteiten en vergroot de betrokkenheid.

Lightblue meer info.png

Categorie:

Tijdsduur/periode:

3,5 uur

Bewuste bewonerscommissies

Basistraining Bewonerscommissie, rollen en taken

Bewuste bewonerscommissies

Vanuit De Nieuwe Wind helpen we je graag aan meer beweging vanuit de bewonerscommissies waardoor de invloed van de achterban in wooncomplexen en de samenleving toeneemt terwijl ze zich ontspannen en met plezier, in de rol van bewonerscommissielid kunnen bewegen.

Lightblue meer info.png

Categorie:

Tijdsduur/periode:

4 uur

Sterk In Verbinden

De Algemene Ledenvergadering

Sterk In Verbinden

Pak het podium en benut de kracht van een Algemene Ledenvergadering. Betrek de leden in een actueel thema en vergroot je legitimiteit

Lightblue meer info.png

Categorie:

Tijdsduur/periode:

5 uur

Bewuste bewonerscommissies

Servicekosten voor bewonerscommissies

Bewuste bewonerscommissies

Proactief in gesprek leren gaan over servicekosten.

Lightblue meer info.png

Categorie:

Tijdsduur/periode:

4,5 uur

Bestuurlijk groeien

Visievorming in de praktijk

Bestuurlijk groeien

Bereik meer impact met je bestuur vanuit een gezamenlijke visie; Waar sta je voor en waar ga je voor?

Lightblue meer info.png

Categorie:

Tijdsduur/periode:

© 2019 - De Nieuwe Wind - Krachtige expertise rondom huren, wonen en vernieuwing in de bouw