top of page

ons aanbod

De Nieuwe Wind besteedt enorm veel aandacht aan haar dienstenaanbod. Niet alleen aan het samenstellen ervan, maar juist het leveren van kwalitatief maatwerk aan de klant maakt ons aanbod zo uniek. Naast het bestaande aanbod gaan we met u in gesprek over uw specifieke wensen en behoeften. Samen met u stellen we een programma samen waarvan u merkt dat u, uw organisatie of uw bestuur in ontwikkeling komt. Sterker in gesprek, sterker in participatie of sterker in persoonlijke groei. De Nieuwe Wind beweegt, en brengt ook úw organisatie in beweging!

Overzicht van ons aanbod

Bestuurlijk groeien

Sterk in gesprek | Werving en selectie

Ontzorging voor het werven en selecteren van nieuwe bestuursleden en/of huurderscommissarissen. Samen met jou een perfecte keuze maken. Het volledige proces wordt door De Nieuwe Wind ondersteund, van digitale aanmelding tot uiteindelijke keuze.

Lightblue meer info.png

Categorie:

Bestuurlijk groeien

Tijdsduur/periode:

n.v.t.

Bestuurlijk groeien

Zelfevaluatie

Zelfevaluatie: Sterker naar de toekomst.
Door van binnenuit te kijken naar sterke en minder sterke punten in het bestuur, kunnen bestuursleden inzicht krijgen hoe persoonlijke groei kan leiden tot een sterkere organisatie.

Lightblue meer info.png

Categorie:

Bestuurlijk groeien

Tijdsduur/periode:

Tijdsinzet: 1,5 dagdeel

Bewuste bewonerscommissies

Basistraining Bewonerscommissie, rollen en taken

Bewust aan de slag vanuit een bewonerscommissie.  ​

Lightblue meer info.png

Categorie:

Bewuste bewonerscommissies

Tijdsduur/periode:

3,5 uur

De Legitieme Organisatie

Digitale Enquête

Je organisatie legitiem door digitale achterbanraadpleging en tegelijk beter zichtbaar voor alle huurders. De Nieuwe Wind neemt je echt álle werk uit handen!, van layout tot versturen en het analyseren van de data.

Lightblue meer info.png

Categorie:

De Legitieme Organisatie

Tijdsduur/periode:

n.v.t.

Nieuwe bestuursleden

Corporatietaal in de praktijk

Bereik meer impact met jouw advies doordat je dezelfde taal spreekt.

Lightblue meer info.png

Categorie:

Nieuwe bestuursleden

Tijdsduur/periode:

3 uur

Social Media

Facebookservice

Ontzorgabonnement voor Facebook

Lightblue meer info.png

Categorie:

Social Media

Tijdsduur/periode:

12 maanden

Sterk In Gesprek

De Prestatieafspraken

Sterk in gesprek tijdens de prestatieafspraken, hoe ontwikkel je inzichten en inbreng?

Lightblue meer info.png

Categorie:

Sterk In Gesprek

Tijdsduur/periode:

5 uur

Sterk In Gesprek

De Aedes Benchmark

Waar staat jouw verhuurder in de Aedes benchmark, wat kun je met die informatie en wat betekent het voor jouw achterban? In deze cursus leer je de cijfers kennen, maar ook hoe je die kunt gebruiken in een gesprek met je verhuurder.

Lightblue meer info.png

Categorie:

Sterk In Gesprek

Tijdsduur/periode:

1 dag / 2 dagdelen

Sterk In Gesprek

Sterk in gesprek met de achterban - voor bewonerscommissies

Beweeg effectief in het krachtenveld van jouw bestuurlijke omgeving.

Lightblue meer info.png

Categorie:

Sterk In Gesprek

Tijdsduur/periode:

5 uur

Sterk In Verbinden

Meedenkbijeenkomsten organiseren en leiden

Wilt u participatie echt vormgeven en huurders (en woningzoekenden) vragen mee te denken met thema's waarover u in gesprek gaat met de corporatie en/of de gemeente? Laat u dan verrassen in een of meerdere meedenkbijeenkomsten. 

Lightblue meer info.png

Categorie:

Sterk In Verbinden

Tijdsduur/periode:

3 uur

Wet- en Regelgeving

De Woningwet in de praktijk

Slagvaardig en met resultaat aan de slag met de Woningwet.

Lightblue meer info.png

Categorie:

Wet- en Regelgeving

Tijdsduur/periode:

4,5 uur

Bestuurlijk groeien

Een gezamenlijke visie

Hoe je door het vormen van een gezamenlijke visie meer van betekenis kunt zijn voor de huurders en samenhangend kunt samenwerken.

Lightblue meer info.png

Categorie:

Bestuurlijk groeien

Tijdsduur/periode:

5 uur

Bestuurlijk groeien

Visievorming in de praktijk

Bereik meer impact met je bestuur vanuit een gezamenlijke visie; Waar sta je voor en waar ga je voor?

Lightblue meer info.png

Categorie:

Bestuurlijk groeien

Tijdsduur/periode:

4,5 uur

Bewuste bewonerscommissies

Servicekosten voor bewonerscommissies

Proactief in gesprek leren gaan over servicekosten.

Lightblue meer info.png

Categorie:

Bewuste bewonerscommissies

Tijdsduur/periode:

5 uur

Legitimiteit

Legitiem

Uw organisatie Zichtbaarder en legitiem door professionele achterbanraadpleging.

Lightblue meer info.png

Categorie:

Legitimiteit

Tijdsduur/periode:

Enquête

Online Training

Online Training - Wegwijs in de Sociale Huursector

Een uitstekende manier om nieuwe bestuursleden online te laten kennismaken met de sociale huursector in al zijn facetten. In drie sessies van twee uur word je kennis van de huursector op een hoger niveau getild.

Lightblue meer info.png

Categorie:

Online Training

Tijdsduur/periode:

3 sessies van 2 uur

Social Media

Nieuwsbriefservice

Ontzorgabonnement voor Nieuwsbrieven

Lightblue meer info.png

Categorie:

Social Media

Tijdsduur/periode:

12 maanden

Sterk In Gesprek

Sterk in uw rol tijdens een fusieproces

Afwegingen en besluiten tot een succes maken in het fusieproces

Lightblue meer info.png

Categorie:

Sterk In Gesprek

Tijdsduur/periode:

5,5 uur

Sterk In Gesprek

Beleidsontwikkelingen vanuit de Corporatie

Benut je proactieve positie in beleidsontwikkelingen.

Lightblue meer info.png

Categorie:

Sterk In Gesprek

Tijdsduur/periode:

5 uur

Sterk In Verbinden

Basistraining participatie

Leg een solide basis voor participatie

Lightblue meer info.png

Categorie:

Sterk In Verbinden

Tijdsduur/periode:

5 uur

Sterk in Gesprek

Sterk in gesprek | De prestatieafspraken

Samen met jou bekijken we de woonvisie van jouw gemeente en maken we jou wegwijs in de verschillende stadia van de prestatieafspraken.

Lightblue meer info.png

Categorie:

Sterk in Gesprek

Tijdsduur/periode:

1 dagdeel

Wet- en Regelgeving

De Overlegwet in de praktijk

Slagvaardig en vanuit inhoud aan de slag met de Overlegwet.

Lightblue meer info.png

Categorie:

Wet- en Regelgeving

Tijdsduur/periode:

4,5 uur

Bestuurlijk groeien

Intern beginnen is Extern winnen

Waarvoor is jouw organisatie op de wereld, en waar sta je voor? Vragen die soms lastig te beantwoorden zijn in een maatschappij die voortdurend verandert en waar je soms moet knokken om gezien en gehoord te worden door je achterban/doelgroep

Lightblue meer info.png

Categorie:

Bestuurlijk groeien

Tijdsduur/periode:

2 dagen

Bestuurlijk groeien

Online Training - Digitale Leeromgeving

Als het lastig is om agenda’s af te stemmen of reistijden te overbruggen, is er vanaf nu de mogelijkheid om op een flexibele manier om te gaan met training voor je bestuur of organisatie.

Lightblue meer info.png

Categorie:

Bestuurlijk groeien

Tijdsduur/periode:

n.t.b.

De Legitieme Organisatie

Effectieve Bewonersenquête

Hoe zorg je ervoor dat je doelgroep weet dat jij er voor hen bent, en hoe weet jij als organisatie hoe de doelgroep denkt over bepaalde onderwerpen? Maak gebruik van een effectieve bewonersenquête!

Lightblue meer info.png

Categorie:

De Legitieme Organisatie

Tijdsduur/periode:

n.v.t.

Nieuwe bestuursleden

Wegwijs in de sociale huursector

Als starter in het bestuur van een huurdersorganisatie? Zo overleef je de dynamiek in de corporatiewereld.

Lightblue meer info.png

Categorie:

Nieuwe bestuursleden

Tijdsduur/periode:

4 uur

Ontzorgabonnement

Een aantrekkelijke Website

Zichtbaar zijn en informeren. Je achterban betrekken bij je activiteiten via een aantrekkelijke website. Professioneel en praktisch!

Lightblue meer info.png

Categorie:

Ontzorgabonnement

Tijdsduur/periode:

n.v.t.

Sterk In Gesprek

Sterk in gesprek over de Route naar CO2-neutraal

Onafhankelijke visie vormen op de route naar CO2-neutraal

Lightblue meer info.png

Categorie:

Sterk In Gesprek

Tijdsduur/periode:

4 uur

Sterk In Gesprek

Een onafhankelijke kijk vormen op corporatiefinanciën

Slimme vragen leren stellen over de bedrijfsvoering van uw corporatie.

Lightblue meer info.png

Categorie:

Sterk In Gesprek

Tijdsduur/periode:

4 uur

Sterk In Gesprek

De begroting van de corporatie

Vorm een onafhankelijke kijk op prioriteiten, investeringen en kosten

Lightblue meer info.png

Categorie:

Sterk In Gesprek

Tijdsduur/periode:

3,5 uur

Sterk In Verbinden

De Algemene Ledenvergadering

Pak het podium en benut de kracht van een ALV

Lightblue meer info.png

Categorie:

Sterk In Verbinden

Tijdsduur/periode:

4 uur

Sterk in Gesprek

Sterk in gesprek over de corporatiecijfers

Aan de hand van de financiële kengetallen van jouw corporatie wordt een algemeen beeld gevormd. Je krijgt een duidelijk inzicht in de investeringsruimte en vastgoedwaardering. Deze gegevens kun je gebruiken in het gesprek met je corporatie.

Lightblue meer info.png

Categorie:

Sterk in Gesprek

Tijdsduur/periode:

3 uur

bottom of page