top of page

Sterk in Gesprek

Sterk in gesprek | De prestatieafspraken

Wat u kunt verwachten;

maatschappelijke-participatie-1024x1024.
Tijdsduur:
Optioneel:
1 dagdeel

Met ingang van De Nieuwe Woningwet in 2015 is de invloed van huurders en huurdersorganisaties sterk toegenomen. Huurders hebben nu echt een stem die telt. Dit begint al in de verschillende cycli in de regionale prestatieafspraken, waarin zowel corporatie, gemeente als huurdersorganisatie in het zogenaamde tripartiete overleg hun voorne-mens en taakstellingen op papier zetten en zich daaraan ook echt conformeren.  

 

Waar sta je als huurdersorganisatie in dit proces? Wat kun je meenemen in de afspraken om ook de huurder te laten profiteren van dit voorrecht om mee te praten, en wanneer moet je beginnen met voorbereidingen? Allemaal heel legitieme vragen, de prestatieafspraken geven je immers niet alleen rechten, maar ook verplichtingen. Om goed inzicht te krijgen in de mogelijkheden die je als organisatie hebt, en wat je kunt inbrengen in het bod, is het goed om goed te kijken naar de verschillende stadia die je gedurende het jaar moet doorlopen.

 

Workshop

In de workshop die De Nieuwe Wind aanbiedt nemen we samen de in het verleden gemaakte afspraken door en kijken we naar de toekomst; waar liggen kansen, wat moet je daarvoor doen en hoe en wanneer ga je het gesprek in.

 

Om een gelijkwaardige partner in het overleg met de corporatie en gemeente te zijn is het van groot belang dat je het proces goed kunt overzien. Daarvoor is een goed contact met je achterban, de huurders, enorm belangrijk. We leggen uit hoe je de mening van de huurders kunt peilen om zo voldoende legitiem te zijn om je mening te laten gelden.

 

We bespreken de belangrijke thema’s en welke prioriteiten jouw organisatie bovenaan de agenda wil zetten en wat jij als officiële vertegenwoordiger van jouw achterban in het activiteitenoverzicht wilt opnemen. Ook wordt de woonvisie van jouw gemeente onder de loep genomen. Gemeenten en corporaties verwachten tegenwoordig immers dat jouw organisatie ook écht namens de huurders spreekt.

 

Na de workshop

Je gaat naar huis met kennis over het proces van voorbereiding, het bod en tenslotte het vormgeven van de prestatieafspraken. Je weet welke stappen noodzakelijk zijn om de mening van jouw achterban op een legitieme manier in te zetten, en je weet daardoor een directer contact met je achterban te realiseren. Je bent hierdoor een sterke gesprekspartner in het gehele proces waardoor jouw huurdersorganisatie een sterkere positie inneemt.

 

OP MAAT

Wij bestuderen vooraf en focussen op;

- de prestatieafspraken met jouw corporatie en gemeente

- de woonvisie van jouw gemeente en de voorafgaande prestatieafspraken

bottom of page