top of page

Sterk in participatie

WhatsApp Image 2018-12-18 at 10.22.15.jp

Participatie is geen loze kreet meer; participatie is de lijm van de samenleving en zorgt voor de dialoog tussen bewoners, bewonerscommissies maar ook tussen huurders, corporatie en gemeente. Doordat participatie ook vanuit het Ministerie hoog op de agenda staat, is er meer aandacht voor ontstaan. Maar hoe doe je dat eigenlijk, participatie? Met de praktisch toepasbare handvatten die u in de trainingen en workshops van De Nieuwe Wind aangereikt krijgt, brengt u participatie op een succesvolle manier in praktijk.

De Nieuwe Wind brengt u in dialoog met uw achterban, uw corporatie en/of uw gemeente. Zo blijft u zélf aan zet in de onderhandelingen en het gesprek met de verschillende partijen.

 

Een sterkere positie, dat wilt ú toch ook?!

Participatie met de Nieuwe Wind betekent:

  • Huurdersinvloed en met de wind in de rug prestatieafspraken maken

  • Actieve meedenkgroepen (onder andere jongeren) die u waardevolle input leveren op strategische organisatievraagstukken

  • Participatie en legitimatie in werkprocessen voor een betekenisvolle rol in de maatschappij

  • Passie in participatie; training voor besturen van huurdersorganisaties

  • Ontwikkeling krachtige bewonerscommissies; groeispurt in participatie voor bewonerscommissies

  • Bewonerscommissies praktisch aan de slag met servicekosten

  • Realiseren van gevraagd of ongevraagd advies vanuit huurders op beleidsontwikkelingen van de corporatie

Sinds de stelselwijziging in de Woningwet is sinds 2015 veel veranderd voor Huurdersorganisaties.

Besturen van huurdersorganisaties hebben de verantwoordelijkheid om op een legitieme manier adviezen uit te brengen en vanuit legitimiteit een rol te vervullen in de totstandkoming van prestatieafspraken. 

 

Kon u als bestuur voor 2015 vanuit uw eigen perspectief uw taken en rol opvatten, dan is het nu van groot belang om te weten wat er leeft onder de huurders. Corporaties, gemeenten en de overheid hechten aan een legitieme huurdersorganisatie; ze willen een huurdersorganisatie die midden in het werkgebied staat, met een goede lokale verankering, die weet wat er leeft onder de huurders en weet wat de huurders willen. Maar dat is vaak wel een probleem. 

 

Want hóe kom je nu te weten wat er speelt bij de huurders? 

 

Het woord participatie is, zo horen we vaak, een woord dat de nodige vragen en zorgen oproept bij besturen van huurdersorganisaties. Het lijkt moeilijk om huurders te benaderen, mensen te vinden die mee willen denken en het is vaak lastig om erachter te komen welke vragen er nu toe doen om te weten te komen wat er onder de huurders leeft.

 

Huurdersparticipatie is iets dat anno nu nodig is. U kunt niet zonder. Hoe legt u anders in gesprekken met de corporatie of gemeente uit welke huurdersbelangen u als bestuur nastreeft. Toch is huurdersparticipatie geen doel op zich. Huurdersparticipatie is een middel om uw legitimiteit te kunnen borgen. Te zorgen dat u sterk, én met steun van uw achterban, in gesprek gaat met partners in de samenleving. 

Wat hiervoor nodig is, is dat u vanuit twee richtingen gaat communiceren met de huurders. Niet alleen informatie zenden maar ook uw oor te luister leggen en horen wat mensen te vertellen hebben. 

Schermafbeelding 2019-01-02 om 19.11.50.

Is het de moeite waard om de dialoog aan te gaan met huurders? Jazeker! En dat het nog leuk is ook, dat horen we bijna altijd terug van besturen die in dialoog zijn gegaan met een groep huurders. Juist omdat veel huurders niet precies weten wat een bestuur van een huurdersorganisatie zoal doet, krijg je toch maar mooi de kans om de huurdersorganisatie, de organisatie waar u veel én vrijwillig tijd aan besteedt, op de kaart te zetten en waardering te ontvangen voor hetgeen u allemaal doet.  

 

Gaat het vanzelf? Nee, het gaat niet vanzelf. Voordat mensen bereid zijn om naar u toe te komen om mee te denken of het gesprek aan te gaan is het vaak nodig dat er een relatie is ontstaan. Begrijpelijk, u reageert zelf misschien ook niet meteen positief wanneer een vreemde u vraagt om een avond vrije tijd op te offeren.  
 

Uit onderzoek blijkt dat er gemiddeld zeven contactmomenten nodig zijn voordat een ander bereid is iets voor je te doen. De meest voorkomende vraag die we in de praktijk vaak horen is: Wat moeten we doen om te beginnen met een relatie opbouwen? Met het versturen van een nieuwsbrief of een oproep op de website komen besturen vaak niet veel verder. 
 

De Nieuwe Wind heeft inmiddels veel geleerd over participatie in de praktijk. Ook hebben we veel ervaring opgedaan om besturen van huurdersorganisaties verder te helpen met het zoeken (en vinden) van de dialoog met de huurders. 
Enerzijds door het vinden van manieren om ‘warme participatie’ in te zetten. Anderzijds ook met manieren die we ‘koude participatie’ noemen. 

 

Warme Participatie

Warme participatie legt een sterke basis voor uw relatie met de huurders. 
Onder warme participatie verstaan we bij De Nieuwe Wind bijeenkomsten waarvoor we samen met uw bestuur, over een thema dat ertoe doet, de dialoog aangaan met een groep huurders. Deze methode vraagt in de voorbereiding een nauwe samenwerking voordat u het grootste deel van het uitvoeringsproces aan specialisten overlaat. 

 

De dialoog aangaan via de ‘warme’ benadering doet u bijvoorbeeld bij de volgende vraagstukken: fusievoornemens van de corporatie, thema’s uit de prestatieafspraken, het ondernemingsplan van de corporatie, het huurbeleid, duurzaamheid in het woningbezit, verrommeling van wijken en buurten.

 

Waar deze warme manier van participeren toe leidt?
•    Een sterke positie van uw huurdersorganisatie in uw werkgebied
•    U bent daadwerkelijk legitiem want u vertolkt in adviezen en gesprekken over de bijvoorbeeld prestatieafspraken de mening van uw achterban. Daar kan een corporatie en gemeente niet omheen
•    Huurders zien en horen waar u mee bezig bent, waardoor uw zichtbaarheid en naamsbekendheid aanzienlijk vergroten
•    Uw achterban voelt zich betrokken en gehoord waardoor u sterk staat
•    Resultaten kunt u in lokale media publiceren
•    Uw netwerk kunt u positief beïnvloeden vanuit de wensen van huurders
•    U bent op een positieve manier in ontwikkeling en weet wat er leeft onder de huurders zonder dat u al teveel inspanningen hieraan levert.

 

Koude Participatie

Een andere manier om een sterke basis te leggen voor uw naamsbekendheid is de ‘koude’ participatie.
 

Deze methode vraagt weinig van uw tijd doordat u samen met De Nieuwe Wind focust op vragen die u aan een groep huurders voor wilt leggen. Deze vragen leggen wij namens u voor aan uw achterban en u krijgt de resultaten concreet door ons opgeleverd. 
Met de Toolbox-Digitale Enquête van De Nieuwe Wind kunt u als huurdersorganisatie gebruik maken van een kant en klare oplossing om huurders vragen te stellen, opinies te peilen of ronduit te kiezen tussen verschillende opties. Niet langer alleen vanuit het bestuur, maar recht vanuit de samenleving adviseren naar de corporatie, dáár gaat een sterk signaal vanuit. 

 

Deze 'koude' vorm van participatie wordt vaak toegepast in combinatie met 'warme' participatie. U gaat na het houden van de enquête in dialoog met een groep huurders om de resultaten uit de enquête te bespreken. Hierdoor bent u legitiem en staat u nog sterker in gesprekken met professionals uit de gemeente en de corporatie omdat u uit de eerste hand weet wat er leeft. 

 

Meer informatie over de Toolbox-Digitale Enquête vindt u op onze aanbodpagina Een voorbeeld van een enquête zoals De Nieuwe Wind voor u kan uitzetten, kunt u vinden op deze pagina. Wilt u meer te weten komen over participatie en uw legitimiteit vergroten? Stuur dan eenvoudig een mailbericht en we gaan met elkaar in gesprek.  

 

De wereld van huurdersorganisaties is dynamisch en verandert snel. Des te groter is de noodzaak om met elkaar stil te staan bij complexe zaken, ook al bestaat de neiging om dit stil staan te negeren en sneller door te rennen. Door het aangaan van de dialoog ontstaan nieuwe inzichten en antwoorden op complexe vraagstukken die huurders aangaan en waar huurders, sinds de intrede van de Woningwet 2015, iets van moeten vinden. Door huurdersparticipatie te ontwikkelen en de dialoog voeren, leren besturen van huurdersorganisaties goed onderbouwde beslissingen te nemen waardoor ze zich zelfverzekerder voelen in gesprekken met corporaties, gemeenten en andere partners in het maatschappelijk veld. 
 

Zet vandaag nog de eerste stap naar een toekomst waarin u sterk de dialoog aangaat met uw achterban. Door sterke participatie maakt uw organisatie het verschil in gesprekken met de achterban, corporatie en de gemeente. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden

bottom of page