top of page

De Legitieme Organisatie

Effectieve Bewonersenquête

Wat u kunt verwachten;

maatschappelijke-participatie-1024x1024.
Tijdsduur:
Optioneel:
n.v.t.

Je moet advies uitbrengen aan de corporatie maar je wilt daar uiteraard met je bewoners-(commissies) over in gesprek. Je wilt weten hoe bewoners of de corporatie, jouw huurders-organisatie of over bepaalde onderwerpen denken maar je weet hen niet te bereiken.

 

Waardevolle informatie

Hoe zorg je ervoor dat je doelgroep weet dat jij er voor hen bent, en hoe weet jij als organisatie hoe de doelgroep denkt over bepaalde onderwerpen? 

Vaak zijn dit vragen waarop je pas antwoord krijgt als je je doelgroep echt bevraagt, maar hoe doe je dat als je de tijd of mankracht niet hebt om iedereen afzonderlijk te benaderen?

 

Digitale bewonersenquête

De Nieuwe Wind heeft ervaring met dergelijke vraagstukken. Door middel van beproefde enquêtetechnieken kunnen wij ook jouw doel-groep of huurdersbestand digitaal bevragen. Een enquête zorgt ervoor dat je op een legitieme manier tot standpunten en/of adviezen kunt komen. 

 

Onderwerpen
Wil jij de bewonerscommissies in jouw werkgebied vragen stellen over bijvoorbeeld onderhoud, het servicekostenbeleid, geluidsoverlast of leefbaar-heid of over de communicatie van de verhuurder of je eigen organisatie? Samen met jou kan De Nieuwe Wind de juiste vragen opstellen. Soms is het zelfs goed om het functioneren van je eigen organisatie tegen het licht te houden. Met de juiste vragen kom je snel en effectief tot de antwoorden die jij kunt gebruiken voor het verbeteren van processen.

 

Methode
Via een geautomatiseerd enquêtesysteem zetten wij de vragen uit naar het e-mailbestand dat jij bij ons aanlevert. De Nieuwe Wind verzamelt, inventariseert en evalueert desgewenst de resultaten en zorgt voor een samenvatting. Hiermee kan je als organisatie legitiem aan de slag. Wil je dat de respondenten op de hoogte worden gehouden van de uitslagen/resultaten? Ook daarin kan De Nieuwe Wind je ontzorgen en een duidelijke terugkoppeling verzorgen. Om een digitale verspreiding succesvol te laten verlopen maakt De Nieuwe Wind gebruik van email-adressen. Dat is privacygevoelige informatie, dat begrijpen we. Onze volledig AVG-proof werkwijze bespreken we graag met je.

bottom of page