top of page

Sterk In Gesprek

Sterk in uw rol tijdens een fusieproces

Wat u kunt verwachten;

maatschappelijke-participatie-1024x1024.
Tijdsduur:
Optioneel:
5,5 uur
De Samenvatting

Wanneer corporaties het voornemen hebben te gaan fuseren, hebben huurdersorganisaties daar een stem in. Niet alleen een belangrijke stem, ze hebben zelfs instemmingsrecht. In een proces als dit is het wel van belang om informatie van de corporatie goed te beoordelen en te laten toetsen. Pas dan kunt u uw zienswijze afgeven. 

U leert meer over processtappen en mijlpalen gedurende een fusieproces.

Desgewenst staat De Nieuwe Wind u bij gedurende het fusieproces waar u mee te maken heeft of krijgt. 

DOWNLOAD BROCHURE
bottom of page