top of page

Bestuurlijk groeien

Zelfevaluatie

Wat u kunt verwachten;

maatschappelijke-participatie-1024x1024.
Tijdsduur:
Optioneel:
Tijdsinzet: 1,5 dagdeel

Stel je jezelf wel eens de volgende vragen:

  1. Heb ik mijn doel bereikt?

  2. Wat heeft mij geholpen bij het bereiken van mijn doel?

  3. Wat is niet gegaan zoals ik vooraf bedacht had? Waarom?

  4. Wat kan ik de volgende keer anders / slimmer / beter aanpakken?

  5. Waren mijn doelen realistisch?

  6. Heb ik op tijd hulp ingeschakeld?

  7. In hoeverre heb ik mij aan mijn planning gehouden?

  8. Wat kan ik m.b.t. planning de volgende keer verbeteren?


Stuk voor stuk vragen die je kunnen helpen om persoonlijk te groeien in je rol in jouw organisatie. Die persoonlijke groei helpt uiteindelijk ook het bestuur van jouw organisatie te laten groeien.


Met de professionele manier waarop De Nieuwe Wind binnen jouw bestuur de zelfevaluatie van de bestuursleden vormgeeft, krijg je de handvatten aangereikt waarmee jouw organisatie sterker staat in de samenleving, een betere gesprekspartner wordt voor de corporatie en/of gemeente, en een meer betrokken en gemotiveerder bestuur.


De zelfevaluatie stimuleert de bestuursleden na te denken over zijn of haar eigen prestaties en zorgt voor inzicht in toekomstmogelijkheden. Het houden van een zelfevaluatie maakt deel uit van een cyclus die gericht is op het verbeteren van het functioneren van het bestuur. Als de zelfevaluatie goed wordt uitgevoerd, biedt dat de mogelijkheid voor het bestuur om het realiseren van de doelstellingen nog beter

te doen.bottom of page