top of page

Sterk In Gesprek

De Aedes Benchmark

Wat u kunt verwachten;

maatschappelijke-participatie-1024x1024.
Tijdsduur:
Optioneel:
1 dag / 2 dagdelen

In het kort

Aedes, de brancheorganisatie van woningcorpo-raties, onderzoekt jaarlijks de prestaties van corpo-raties op gebied van dienstverlening en bedrijfslas-ten in de Aedes-benchmark. In dit onderzoek worden de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties onderling met elkaar vergeleken. De resultaten hiervan maakt Aedes zichtbaar op brancheniveau en per individuele corporatie. 

 

De benchmark maakt op hoofdlijnen de voornaam-ste prestaties van corporaties inzichtelijk.

 

Op basis van de nieuwe Woningwet maken ge-meenten en huurdersorganisaties prestatieafspra-ken met corporaties. De Aedes-benchmark kan nuttige inzichten geven bij het komen tot deze prestatieafspraken.  

 

Samen

Om je te helpen de cijfers en resultaten van jouw verhuurder goed te begrijpen en in te zetten in je onderhandelingspositie bij de prestatieafspraken, gaat De Nieuwe Wind samen met  jou en je mede-bestuursleden de cijfers van je verhuurder analyseren. Zo brengen we de prestaties van je verhuurder goed in beeld.

 

 

Aan het eind van de dag…

Het verwachtte resultaat is allereerst een sterker bestuur dat met kennis van zaken met haar ver-huurder in gesprek kan gaan over de bedrijfs-voering, voor wat betreft de benchmarkprocessen. Hierdoor ontwikkel je je verder tot een aantrek-kelijke gesprekspartner die nóg beter in staat is de belangen voor de huurders te vertegenwoordigen. 

 

Sterker in het gesprek met je verhuurder zorgt voor betere resultaten, op korte en langere termijn. Zo bereik je meer voor je achterban. Met De Nieuwe Wind in de rug ga je beter van start!

 

OP MAAT

De training wordt door deskundigen op het gebied van corporaties en corporatiefinanciën gegeven en kan naar wens in twee dagdelen of in één dag worden gevolgd. De benchmarkgegevens van jouw specifieke verhuurder worden gebruikt om te analyseren en te gebruiken voor het eindresultaat.

 

TARIEF

Neem contact op met je adviseur voor een aanbod op maat.

bottom of page