top of page

Online Training

Online Training - Wegwijs in de Sociale Huursector

Wat u kunt verwachten;

maatschappelijke-participatie-1024x1024.
Tijdsduur:
Optioneel:
3 sessies van 2 uur

Afgelopen jaar namen heel wat nieuwe bestuursleden deel aan de live-online-training ‘Wegwijs in de sociale huursector’. De reacties die we vanuit de deelnemers ontvangen daar worden we steeds weer blij van.


Een van de deelnemers deze maand omschreef zijn ervaringen als volgt:


***

Dank je wel voor je passende digi-training met duidelijke uitleg en veel aanvullende (praktijk)informatie. Voor mij als nieuweling veel informatie van je gekregen waar ik blij mee ben en zeker iets mee kan.

Met de verkregen kennis, en het theorieboek en lesmateriaal (sheets) bij de hand, ga ik nu de Huurdersvereniging en daarmee de huurders van sociale huurwoningen, helpen een goede stevige positie in te nemen in de driehoek: Woningcorporatie - Huurdersvereniging - Gemeente. Dit in de hoop voldoende positief resultaat te boeken in en voor het belang van de huurders.

Mocht ik als nieuwkomer in de toekomst wat hulp of een goed advies nodig hebben, dan doe ik graag een beroep op je kennis en ervaring.


****

De inhoud gaat dus over: De basis van de corporatie; het ondernemingsplan en de vastgoedportefeuille, de Woningwet en de effecten hiervan, prestatieafspraken, de Overlegwet, huurbeleid en huurprijzen. Een training die je goed op weg helpt in jouw rol als bestuurslid.

Aan het eind van deze live-online-training:

  • Weet je waarom je als bestuurslid van waarde bent voor de huurders in jouw woonomgeving

  • Kun je je rol als bestuurslid goed vervullen

  • Weet je wat je positie is in de samenwerking met je collega bestuursleden, de corporatie, andere huurdersorganisaties en de gemeente

  • Is jouw kennis over een ondernemingsplan en de vastgoedportefeuille van de corporatie waar je mee samenwerkt toegenomen

  • Ontstaan inzichten in processen die leiden tot prestatieafspraken en heb je tips ontvangen om vanuit jouw rol als belangenbehartiger invloed op deze processen uit te oefenen

  • Ken je de ins en outs van de Overlegwet en de Woningwet

  • Ben je meer te weten gekomen over huurbeleid en huurprijzen

  • Neemt je kennis over de bedoeling en bedrijfsvoering van woningcorporaties toe

Tijdens de training is onze trainer er online bij om je de lesstof over te brengen en jouw vragen te beantwoorden. Vooraf kun je de lesstof bekijken in onze digitale leeromgeving zodat je tijdens de les al gericht vragen kunt stellen. Hiervoor ontvang je 5 dagen voor aanvang van elke les de inlogcode.

Ook ontvang je voorafgaand aan de cursus het boek ‘Corporatietaal in de praktijk’ via de post op je huisadres. In dit boek lees je meer over wet- en regelgeving, afkortingen, begrippen etc. Kortom een naslagwerk dat je niet mag missen als je een bestuurlijke rol vervult.

Hoe leuk is het vervolgens om na afloop van les 3 een deelnamecertificaat te ontvangen. Dit staat toch altijd weer goed op je CV!


OPEN INSCHRIJVING

Tot nu toe namen veelal complete besturen deel aan de training. In 2021 kunnen ook individuele bestuursleden aan deze training deelnemen. Zodra zes mensen zich gemeld hebben plannen we in overleg met elkaar de momenten waarop we de training aanbieden.

bottom of page