top of page

WOZ-beschikking

Bijgewerkt op: 5 mrt. 2020

Binnenkort valt de WOZ-beschikking van de gemeente op uw deurmat.

De WOZ-waarde bepaalt voor een deel de maximaal toegestane huurprijs van uw woning. Ieder jaar wordt de WOZ-waarde opnieuw vastgesteld door de gemeente. U ontvangt deze in de eerste maanden van 2020.


Omdat de WOZ-waarde invloed heeft op de maximaal toegestane huurprijs kan het zinvol zijn om bezwaar te maken tegen een te hoge WOZ-waarde. Als het bezwaar zinvol is gaat de maximale toegestane huurprijs omlaag.


Als u op dit moment een huurprijs heeft die in de buurt komt van de maximaal toegestane huurprijs kan bezwaar maken zinvol zijn. Als uw maximaal toegestane huurprijs lager wordt dan de huurprijs die u nu betaalt moet de verhuurder u een huurverlaging geven.


Kan ik bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking?

U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-waarde op uw WOZ-beschikking. U dient het bezwaar in bij uw gemeente.


Bezwaar maken

Hoe u bezwaar maakt bij uw gemeente, leest u in de bijsluiter bij de WOZ-beschikking. In uw bezwaar moet u opschrijven waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde.

U kunt bij de gemeente een taxatieverslag aanvragen. Daarin staat hoe de waarde bepaald is. In het taxatieverslag staan meestal ook de verkoopcijfers van andere, vergelijkbare woningen. Daarmee kunt u uitzoeken of de waarde van uw huis goed is berekend. U kunt deze gegevens gebruiken voor uw bezwaar. De gemeente doet een uitspraak op uw bezwaar.


Binnen 6 weken bezwaar maken tegen WOZ-waarde

U moet bezwaar maken binnen 6 weken na datum van de WOZ-beschikking. Na deze termijn is geen bezwaar meer mogelijk en staat de WOZ-waarde vast.


Informeel bezwaar

Bij steeds meer gemeenten kunt u informeel bezwaar maken. Zo is er soms een mogelijkheid dat u samen met een taxateur de WOZ-waarde nog eens bekijkt. Dat kan veel administratieve rompslomp besparen. Mocht u er toch niet uitkomen, dan kunt u alsnog schriftelijk bezwaar indienen. Gemeenten zijn niet verplicht een informele procedure te gebruiken.


Uitspraak gemeente op bezwaar

De gemeente moet een beslissing nemen in het kalenderjaar waarin u bezwaar heeft gemaakt. Heeft u bezwaar gemaakt in de laatste 6 weken van het kalenderjaar? Dan moet de gemeente binnen een periode van 6 weken een beslissing nemen. De gemeente kan de termijn met maximaal 6 weken verlengen.


Niet eens met uitspraak gemeente

Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van de rechtbank? Dan kunt u in hoger beroep gaan. Dit doet u bij de belastingkamer van het Gerechtshof. Als u in (hoger) beroep gaat, dan moet u griffierechten betalen. In de uitspraak van de gemeente of rechtbank op uw bezwaar vindt u de informatie om in (hoger) beroep te gaan.


Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde klopt?

Via het WOZ-waardeloket kunt u gratis de WOZ-waarde van uw woning en andere woningen opvragen. Ook kunt u bij uw gemeente een taxatieverslag opvragen van uw woning of bedrijfspand. Met de koopsominformatie van het Kadaster kunt u controleren of de WOZ-waarde ongeveer klopt.


WOZ-waarde woningen inzien via het WOZ-waardeloket

De waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde) is voor iedereen openbaar. Dit betekent dat u van iedere woning in Nederland de WOZ-waarde kunt opvragen. Dit doet u via het WOZ-waardeloket.


Is uw gemeente nog niet op dit loket aangesloten? Dan geeft de gemeente op haar website aan hoe zij de openbare gegevens verstrekt. Vragen over de WOZ-waarde van uw woning kunt u stellen aan uw gemeente.


Taxatieverslag WOZ-waarde opvragen

Gemeenten bepalen jaarlijks de WOZ-waarde door een taxatie. In een taxatieverslag staat hoe de gemeente de WOZ-waarde vaststelt. U kunt het verslag van de taxatie opvragen bij uw gemeente. Uw gemeente kan u vertellen hoe u dit kunt doen.


Gemeenten sturen het taxatieverslag vaak mee als bijlage bij de WOZ-beschikking. Deze ontvangt u als u op 1 januari van een jaar eigenaar of huurder van een onroerende zaak bent.


Met de koopsominformatie van het Kadaster krijgt u informatie over de aankoopprijs van een woning of woningen. Hiermee vergelijkt u de WOZ-waarde van uw woning met de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Het gaat dan om woningen die zijn verkocht rond 1 januari van het vorige jaar (waardepeildatum).

73 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Σχόλια


bottom of page