top of page

Woningwet: hoofdlijnen


Volgens de Woningwet moeten woningcorporaties zich vooral richten op het bouwen en beheren van huurwoningen voor mensen met lagere inkomens. Wat staat er nog meer in de Woningwet 2015?


Belangrijkste punten uit de Woningwet 2015

 • Bouwen betaalbare huurwoningen Woningcorporaties moeten zich vooral bezig houden met hun belangrijkste taak: betaalbare woningen bouwen voor mensen met een smalle beurs.

 • Strenge regels voor commerciële projecten Corporaties moeten maatschappelijke activiteiten scheiden van commerciële activiteiten. Reden: voorkomen dat corporaties in commerciële projecten stappen die, als het mis gaat, ten koste kunnen gaan van huurders.

 • Prestatieafspraken met gemeenten en huurders Gemeenten en huurdersorganisaties krijgen meer invloed op het beleid van corporaties. Zo maken deze 3 partijen onder meer elk jaar afspraken over het aantal te bouwen woningen.

 • Onafhankelijk toezicht Een nieuwe, onafhankelijke toezichthouder (de Autoriteit Woningcorporaties) houdt toezicht op de woningcorporaties.

 • Geschiktheidstoets voor bestuurders Voor leden van het bestuur en van de raad van toezicht van de woningcorporatie geldt een ‘geschiktheidstoets’. Hierbij wordt gekeken naar competenties en antecedenten.

 • Nevenfuncties bestuurders Een bestuurder van een woningcorporatie mag geen functie hebben bij een andere woningcorporatie. Ook mag een bestuurder geen lid zijn van het bestuur van een gemeente, provincie of waterschap.

 • Instemmingsrecht huurders bij fusies Huurdersorganisaties hebben instemmingsrecht bij fusies en andere vormen van samenwerking tussen corporaties.

 • Huurderscommissarissen Huurdersorganisaties mogen minimaal een derde van de leden van de raad van toezicht voordragen. Deze voordracht is bindend. 

 • Huurdersraadpleging Huurdersorganisaties kunnen een huurdersraadpleging houden. Dit kan gebeuren in de vorm van een schriftelijke enquête of een bijeenkomst. Ook gemeenten en corporaties kunnen dit middel inzetten.

 • Passende toewijzing Woningcorporaties moeten 80% van hun voorraad aan betaalbare woningen toewijzen aan huishoudens onder een bepaalde inkomensgrens.

 • Staatssteun Alleen onder strikte voorwaarden is staatssteun aan woningcorporaties  toegestaan.

82 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page