top of page

Verhuurderheffing, hoe zit dat?


Verhuurderheffing

Verhuurders die meer dan 50 huurwoningen bezitten, betalen een heffing over de WOZ-waarde van de huurwoningen. Het gaat hierbij om huurwoningen waarvan de huur niet hoger is dan  € 720,42 per maand (prijspeil 2019). In 2019 is de verhuurderheffing 0,561%.


Doel verhuurderheffing

Het kabinet vraagt een financiële bijdrage van verhuurders. Dit heet de verhuurderheffing. De verhuurderheffing maakt deel uit van de maatregelen in het Woonakkoord. Deze maatregelen zijn ingevoerd om de woningmarkt beter te laten functioneren.


Hoogte verhuurderheffing

In 2020 is de verhuurderheffing 0,562% van de WOZ-waarde van de huurwoningen. Dit tarief loopt op tot 0,563% in 2022. Vanaf 2023 is het tarief 0,537%.

De heffing wordt berekend over de totale WOZ-waarde van de woningen, verminderd met 50 x de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen.


Betalen verhuurderheffing

De verhuurder betaalt de verhuurderheffing als belasting. Aangifte doen kan alleen elektronisch.


Effecten verhuurderheffing

De effecten voor de verhuurder zijn afhankelijk van het aantal woningen dat hij bezit en de WOZ-waarde van de woningen.


Investeringsaftrek voor verduurzaming

Het kabinet wil dat woningcorporaties investeren in de verduurzaming van woningen. Sinds 1 februari 2019 konden belastingplichtige verhuurders daarom een heffingsvermindering aanvragen voor investeringen in de verduurzaming van woningen. Per 1 juli 2019 is de regeling tijdelijk gesloten omdat het beschikbare budget op was. De heffingsvermindering voor verduurzaming wordt later weer opengesteld. Wanneer precies, wordt nog bekend gemaakt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft meer informatie over de Regeling vermindering verhuurderheffing verduurzaming.


Investeringsaftrek voor sloop, nieuwbouw en transformatie niet meer mogelijk

Verhuurders konden tot 1 juli 2018 een aanvraag indienen voor een vermindering van de verhuurderheffing als ze investeerden in:

  • het omvormen van bijvoorbeeld kantoren, scholen of zelfs kerken tot woningen;

  • sloop in krimpgebieden en Rotterdam-Zuid;

  • verbouw in Rotterdam-Zuid;

  • nieuwbouw van huurwoningen met een huur onder de eerste aftoppingsgrens (€ 597,30 in 2018)

Sinds 1 juli 2018 is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Alle aanvragen ingediend voor deze datum worden nog behandeld en kunnen worden afgerond binnen de geldende termijnen (variërend van 3 tot 5 jaar). De heffingsvermindering bedraagt maximaal €15 miljoen per belastingplichtige per jaar.


Prinsjesdag: plannen kabinet voor 2020

Het kabinet wil in 2020 de woningbouw aanjagen via de verhuurderheffing met een impuls van 1 miljard euro. Zo ontstaat er een gerichte stimulans voor woningcorporaties en andere verhuurders om meer betaalbare woningen te bouwen. Dankzij de extra middelen kunnen de verhuurders meer sociale huurwoningen gaan bouwen, zonder dat dit ten koste gaat van betaalbaarheid en duurzaamheid van de bestaande voorraad. Daarnaast komt er een vrijstelling van de verhuurderheffing voor de bouw van flexibele en tijdelijke woningen. Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.


Meer informatie over de verhuurderheffing

De Belastingdienst heeft meer informatie over de verhuurderheffing. Meer informatie over wijzigingen en heffingsverminderingen bij de verhuurderheffing heeft de RVO.nl


Meer informatie over de verhuurdersbijdrage

De verhuurdersbijdrage aan de Huurcommissie is iets anders dan de verhuurderheffing. De verhuurdersbijdrage is een verplichte bijdrage die verhuurders betalen aan de Huurcommissie zodat de Huurcommissie haar werkzaamheden kan uitvoeren.

90 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page