top of page

Meer maatregelen voor huisvesting van aandachtsgroepen nodig


Minister Ollongren (BZK) wil dat er meer passende huisvesting komt om de aandachtsgroepen op de woningmarkt te helpen. Het gaat onder meer om dak- en thuisloze mensen, arbeidsmigranten, statushouders, ouderen met een zorgvraag en andere spoedzoekers. Zij worden het hardst geraakt door de toenemende woningnood en de coronacrisis. Daarom heeft de minister een interbestuurlijke werkgroep gevraagd om met adviezen voor een brede aanpak te komen. Hierin zitten meerdere ministeries, de VNG, Aedes, de G4 en de G40. Zij komen in juli met hun rapport.

Wonen is meer dan een dak boven het hoofd. Daarom kijkt de werkgroep, onder leiding van Bernard ter Haar, hoe beleidsterreinen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, arbeidsmarkt en integratie effectiever met elkaar zijn verknopen. Met als ambitie er voor te zorgen dat iedereen in 2030 een prettig en betaalbaar (t)huis heeft.Financiële bijdrage

Minister Ollongren heeft voor zowel 2020 als 2021 een bedrag van 50 miljoen euro beschikbaar gesteld voor brede huisvesting van aandachtsgroepen. Van het geld uit 2020 kregen 59 gemeenten een financiële bijdrage, waardoor zij op korte termijn bijna 12.400 woningen en woonplekken versneld kunnen opleveren. Verder werkt minister Ollongren een regeling uit waarbij voor zowel 2021 en 2022 een bedrag van 20 miljoen beschikbaar komt voor het stimuleren van geclusterd wonen voor ouderen. Daarnaast is met Aedes en VNG afgesproken om binnen twee jaar te starten met de bouw van 150.000 sociale huurwoningen en de realisatie van 10.000 flexwoningen.Documenten

  • Kamerbrief aanpak huisvesting aandachtsgroepen Minister Ollongren beschrijft de huidige situatie rondom de huisvesting van aandachtsgroepen en de resultaten van de huidige beleidsinzet. Aandachtsgroepen zijn groepen mensen met minder kansen dan anderen op de woningmarkt. Bijvoorbeeld door hun behoefte aan een specifiek soort woning of woonvorm, wat zij kunnen betalen voor de huisvesting, wat extra nodig is aan begeleiding en zorg en het draagvlak in de buurt.48 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page