top of page

Huurverhoging vrije sector in 2022 maximaal 3,3%


In de vrije en gereguleerde (sociale) huursector gelden in 2022 regels voor de huurverhoging. Verhuurders mogen in de vrije sector de huur vanaf 1 januari 2022 maximaal met 3,3% verhogen. In de gereguleerde sector mogen de huren niet verhoogd worden tot 1 juli 2022.


Vrije sector of sociale huur?

De kale huur die is afgesproken op de ingangsdatum van het huurcontract bepaalt of een woning vrije sector of een sociale huurwoning is. Hier kunnen verhuurder en huurder checken hoe dit geldt voor hun huurcontract.


Huurverhogingsafspraak in huurcontract (vrije sector)

In de vrije sector staat meestal in het huurcontract met hoeveel de huur jaarlijks stijgt:

  • is het afgesproken percentage in het huurcontract lager dan of gelijk aan 3,3%? Dan is dat de huurverhoging die de verhuurder door mag berekenen;

  • is het afgesproken percentage hoger dan 3,3%? In dit geval geldt voor kalenderjaar 2022 het maximum percentage van 3,3%. De verhuurder mag dan het afgesproken hogere percentage niet doorberekenen aan de huurder.


Regels voor huurverhoging

In de wet staat dat voor drie jaar de huren in de vrije sector jaarlijks mogen worden verhoogd met een maximum van inflatie + 1% (2022: 2,3% inflatie + 1%). Dit geldt voor 1 mei 2021 tot 1 mei 2024. Het inflatiepercentage wordt jaarlijks berekend met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor sociale huurwoningen geldt een huurbevriezing tot 1 juli 2022.

Inschakelen van de Huurcommissie

De Huurcommissie kan helpen bij een geschil over de huurverhoging voor een huurwoning in de vrije sector: uitspraak van de Huurcommissie vragen. Bij geschillen over huurverhoging voor sociale huurwoningen is het meestal de verhuurder die een uitspraak van de Huurcommissie moet vragen. Dat moet hij doen als de huurder een bezwaarschrift tegen de voorgestelde huurverhoging bij hem heeft ingediend en de hij de huurverhoging toch wil doorzetten.

36 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page