top of page

Huurbevriezing en huurverlaging in 2020

Eind 2018 sloten Aedes en woonbond een Sociaal Huurakkoord. Daar werden afspraken gemaakt over een gematigde huurstijging en over huurverlaging en bevriezing. Eind dit jaar zijn die afspraken geëvalueerd en zijn er voor 2020 nieuwe afspraken gemaakt.


Gezinsgrootte

De inkomenscategorieën die in aanmerking komen voor huurbevriezing en verlaging zijn verdeeld naar huishoudgrootte. De grens ligt bij gezinnen hoger dan bij alleenstaanden. Daarbij is gekeken naar de bestedingsnormen van het Nibud.


Wie komt in aanmerking?

Of een huishouden in aanmerking komt, hangt af van het aantal personen, het inkomen en de huurprijs. Huurverlaging is mogelijk bij huishoudens met een laag inkomen en een huur boven € 737,14 (de zogeheten liberalisatiegrens). De verlaging van de rekenhuur tot onder de liberalisatiegrens zorgt er ook voor dat deze huurders weer in aanmerking komen voor huurtoeslag. Huurbevriezing kan bij lage inkomens met een huurprijs tussen de aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens, en bij midden inkomens met een huurprijs boven de liberalisatiegrens.


Met 'laag inkomen' wordt bedoeld:

  • Lager dan €15.500 als je alleen woont

  • Lager dan €26.500 als je met 2 personen woont

  • Lager dan €33.500 als je met 3 of meer personen woont

Met 'midden inkomen' wordt bedoeld:

  • Tussen €15.500 en € 27.000 als je alleen woont

  • Tussen €26.500 en € 37.000 als je met 2 personen woont

  • Tussen €33.500  en €43.500 als je met 3 of meer personen woont.

Aftoppingsgrens 2020

De aftoppingsgrens in 2020 is:

  • € 619,01 voor een- en tweepersoonshuishoudens.

  • € 663,40 voor huishoudens van drie of meer personen.  


Vanaf wanneer kan ik huurverlaging of huurbevriezing aanvragen?

De nieuwe afspraken gelden vanaf 1 januari 2020. Huurverlaging kan gedurende het gehele jaar worden aangevraagd. Bij toekenning wordt de huurprijs verlaagd op de 1e van de maand waarop de corporatie het verzoek van de huurder heeft ontvangen.


Huurbevriezing betekent dat de huurverhoging niet doorgaat. Dat moet je aanvragen vóórdat de jaarlijkse huurverhoging ingaat. Bij de meeste verhuurders is dat per 1 juli.

 

Woont u al minstens zes maanden relatief duur? Dan kunt u huurbevriezing of huurverlaging vragen. Komt u er door pensionering voor in aanmerking? Dan hoeft u geen 6 maanden te wachten. U kunt dan direct een aanvraag doen.


Veel corporaties hebben aangegeven in verband met de coronacrisis coulant te zijn voor huurders met een inkomensdaling. Het kan dus heel goed dat uw corporatie bereid is om huurverlaging of bevriezing toe te passen terwijl uw korter dan zes maanden relatief te duur woont. Neem daarvoor contact op met uw corporatie.


Kan het dat mijn corporatie andere afspraken heeft?

Ja, dat kan. Woningcorporatie(s) en huurdersorganisatie(s) kunnen lokaal of regionaal eigen afspraken maken over specifiek maatwerk. Die afspraken kunnen op onderdelen afwijken van de hierboven genoemde landelijke afspraken. Bron: Woonbond

86 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page