top of page

Hoofdhuurders aardbevingsgebied ontvangen eenmalig 750 euro

Alle hoofdhuurders die woonachtig zijn in het aardbevingsgebied en op 1 juli 2021 ingeschreven staan bij een woningcorporatie ontvangen eenmalig een bedrag van 750 euro. Zij ontvangen dit geld als tegemoetkoming voor het uitgestelde onderhoud en het uitstel van verbeteren van de binnenkant van de woning.


Met deze vergoeding komt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de afspraak uit het bestuurlijk akkoord na die zij op 6 november 2020 samen met provincie Groningen en gemeenten heeft gemaakt en waar de woningcorporaties zich voor hebben ingespannen.


Naast deze vergoeding komt er op korte termijn een compensatieregeling voor zelf aangebrachte voorzieningen die huurders achterlaten als er sloop, nieuwbouw of zware versterking plaatsvindt. Eerder was er al een regeling tot stand gekomen voor verhuiskosten en tijdelijke huisvesting.


De vergoeding is bedoeld voor huurders van huurwoningen van corporaties die in de versterkingsopgave zitten of in het gebied staan waar de waardedalingsregeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) geldt, of in de postcodes 9679, 9681 en 9682 in de gemeente Oldambt.


Op de website van de Nationaal Coördinator Groningen staat meer informatie over alle vergoedingen die voor huurders beschikbaar zijn.

26 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page