top of page

Gezinnen sneller in aanmerking voor sociale huurwoning


De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om meerpersoonshuishoudens sneller in aanmerking te laten komen voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Ook het wetsvoorstel om huurders een tijdelijke huurkorting te geven is door de Tweede Kamer aangenomen. De wetsvoorstellen worden binnenkort behandeld in de Eerste Kamer.


Gezinnen

De grens voor meerpersoonshuishoudens wordt vanaf 2022 voor drie jaar verhoogd (grenzen 2020: van 39.055 euro naar 43.126 euro). Gezinnen met een laag middeninkomen voor wie het aanbod in de vrije sector onvoldoende aansluit bij hun financiële mogelijkheden, krijgen nu meer kansen om een betaalbare woning te vinden. De grens voor eenpersoonshuishoudens blijft 39.055 euro.


Maatwerk

Woningcorporaties krijgen daarnaast vanaf 2022 meer ruimte om lokaal maatwerk toe te passen op het moment dat daar behoefte aan is. Dit maakt het mogelijk om in gemeenten waar de druk op de woningmarkt groot is, alsnog een sociale huurwoning toe te wijzen aan bijvoorbeeld een leraar of verpleegkundige die een inkomen heeft net boven de vastgestelde inkomensgrens. De zogenoemde lokale vrije toewijzingsruimte was standaard 10%. Dit wordt 15% als daar behoefte aan is. Indien lokaal maatwerk niet noodzakelijk is, dan wordt de vrije toewijzingsruimte 7,5%.


Tijdelijke huurkorting

Het wordt mogelijk een tijdelijke huurkorting te geven aan huurders die bijvoorbeeld tijdelijk met financiële problemen kampen. Een huurder heeft bijvoorbeeld tijdelijk minder inkomen door het wegvallen van opdrachten door het coronavirus. In zo’n geval kan een tijdelijke huurkorting wat financiële lucht geven. Ook kan het een oplossing bieden aan huurders die voor een lange periode minder inkomen hebben, een tijdelijke huurkorting geeft de ruimte om te zoeken naar woning die beter past bij het nieuwe inkomensniveau.


Betere doorstroming

Mensen met een hoog inkomen (bijvoorbeeld meerpersoonshuishoudens met meer dan 2x modaal) mogen een huurverhoging van maximaal 100 euro krijgen. Zo draagt deze groep huurders bij aan het verbeteren, verduurzamen of betaalbaar houden van de huren voor mensen met een laag inkomen. Ze kunnen er ook voor kiezen om door te stromen naar een woning die beter bij hun inkomen past. Zo komen er eerder woningen vrij voor huizenzoekers die nu op de wachtlijst staan.

65 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page