top of page

Eerste halfjaar 2022 woonruimte nodig voor minimaal 10.000 vergunninghouders


Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol verwacht dat in de eerste helft van 2022 zeker 10.000 vergunninghouders woonruimte moeten krijgen. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld zijn gevlucht voor oorlog of vervolging en in Nederland een verblijfsvergunning hebben gekregen. De zogenaamde taakstelling van 10.000 is voorgelegd aan de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT) en op 30 september gepubliceerd in de Staatscourant. De achterstand in de taakstelling van dit jaar schuift automatisch door naar volgend jaar.Het aantal van 10.000 vergunninghouders is gebaseerd op het te verwachten aantal asielzoekers dat een verblijfsvergunning krijgt in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2022. Hierbij is rekening gehouden met de verhoogde instroom van asielzoekers, de problemen met uitstroom van vergunninghouders vanwege het woningtekort en de recente ontwikkelingen in Afghanistan. Tegelijkertijd zijn er 2021 door de coronacrisis minder nareizigers naar Nederland gekomen dan eerder werd verwacht. Ook is het de verwachting dat de instroom van nareizigers zich verspreidt over een langere periode. Al deze omstandigheden zorgen ervoor dat het aantal op 10.000 is vastgesteld.


Op 1 juli was er een achterstand van in totaal 5.580 op de huidige taakstelling, dit kan de komende maanden nog wijzigen. Aan het eind van het jaar wordt de achterstand automatisch doorgeschoven naar de taakstelling van volgend jaar en komt daarmee bovenop de taakstelling van 10.000.


De coronacrisis en de eventuele reisbeperkingen blijven voor onzekerheden zorgen bij het berekenen van de te verwachten aantallen. Daarom wordt ook in januari 2022 een tussentijdse evaluatie gedaan om te kijken of de verwachting van 10.000 vergunninghouders nog juist is en of dat aantal moet worden bijgesteld. Als blijkt dat er meer vergunninghouders woonruimte nodig hebben, schuift dit door naar de taakstelling voor het tweede halfjaar. De taakstelling voor de tweede helft van 2022 wordt uiterlijk 1 april volgend jaar bekendgemaakt.


Oog voor uitdagingen gemeenten

Eind augustus is door de LRT een oproep gedaan aan onder andere provincies en gemeenten om waar mogelijk hulp te bieden bij het vergroten van de opvangcapaciteit en het huisvesten van vergunninghouders om de druk op de COA-opvang te verlagen. De COA-capaciteit staat momenteel extra onder druk door de stagnerende uitstroom van vergunninghouders door het woningtekort en de stijgende instroom van onder andere Afghaanse evacués en alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Tegelijkertijd is er ook begrip uitgesproken voor de uitdagingen waar gemeenten voor staan als gevolg van de krapte op de woningmarkt om de gevraagde taakstelling te realiseren.

36 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page