top of page

Betere bescherming voor huurders met de wet goed verhuurderschap


Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst verhuurgedrag, zoals woondiscriminatie, intimidatie, onredelijke servicekosten en een te hoge borg tegen te gaan. Met een verhuurvergunning kunnen aanvullende eisen aan verhuurders worden gesteld zoals een eerlijke huurprijs en tijdig onderhoud van de woonruimte. Ook zijn er specifieke regels in de wet opgenomen waardoor de huisvesting van arbeidsmigranten wordt verbeterd.

Gemeenten willen graag kunnen optreden bij misstanden op de lokale huurmarkt. Hiervoor is nu met de inwerkintreding van de Wet goed verhuurderschap een landelijke norm en bijbehorende regels ingesteld. Deze wet gaat in op 1 juli 2023. Gemeenten krijgen een belangrijke rol in het handhaven hiervan.

De wet heeft betrekking op zowel verhuurders als verhuurbemiddelaars en gaat in op:

  • Het voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie

  • Het voorkomen van een te hoge waarborgsom en onredelijke servicekosten

  • De plicht om de huurovereenkomst op schrift te stellen

  • De plicht om de huurder een aantal zaken te informeren, bijvoorbeeld over de eigen rechten en plichten.

  • Een verbod op het vragen van dubbele bemiddelingskosten.

Arbeidsmigranten

Om arbeidsmigranten beter te beschermen zijn er voor hen extra regels waar verhuurders en verhuurbemiddelaars zich aan moeten houden. Zo moet de huurovereenkomst apart van de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd en moet de verhuurder de arbeidsmigrant informeren in een taal waaraan de arbeidsmigrant de voorkeur geeft.


Leefbaarheid wijken

Ook kunnen gemeenten een verhuurvergunning instellen in gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat. Daarmee kunnen zij in deze gebieden extra eisen stellen aan verhuurders over onderhoud en de huurprijs van een gereguleerde zelfstandige huurwoning.

Ook voor de verhuur van een verblijfsruimte aan arbeidsmigranten kunnen gemeenten een verhuurvergunning instellen. Daarbij kunnen gemeenten voorwaarden stellen over het maximum aantal personen per kamer, voorzieningen voor hygiëne en voorzieningen voor het bewaren en bereiden van voedsel. Deze vergunning is niet gebiedsgebonden.

Gemeenten zijn bij private verhuurders en verhuurbemiddelaars verantwoordelijk voor het toezicht en het handhaven van de algemene regels en de verhuurvergunning. In het geval van woningcorporaties is het toezicht en handhaving belegd bij de Autoriteit Woningcorporaties.


Meldpunt

Iedere gemeente moet vanaf 1 januari 2024 een meldpunt hebben voor klachten over ongewenst verhuurgedrag. De gemeente kan naar aanleiding van een melding vervolgens zelf handhaven of, als dat niet mogelijk is, de melder hulp bieden bij het vinden van de juiste instantie waar hij verder geholpen kan worden.

Kijk voor meer informatie over de algemene regels op de website van Rijksoverheid.
61 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page