top of page
Aanmelding VHOS.png

Nieuwsbrief & Lidmaatschap

V.H.O.S. logo Transparant bg.png
Lid van De VHOS.png

Altijd op de hoogte

Vanuit de V.H.O.S. vinden we het fijn om u als huurder van Portaal goed op de hoogte te houden wat er leeft in Soest en Soesterberg. Deze informatie ontvangt u wanneer u onderstaand uw gegevens invult. Pas dan krijgt u regelmatig de gratis digitale V.H.O.S. nieuwsbrief toegestuurd. Zo blijft u steeds geïnformeerd over op handen zijnde activiteiten door Portaal, of bijvoorbeeld belangrijke bijeenkomsten die gratis voor u worden georganiseerd.
 
Uw lidmaatschap als huurder stellen we enorm op prijs. Voor slechts 10 euro per jaar ondersteunt u hiermee onze inzet en zo weten we ook dat we met uw steun sterk staan in het vertegenwoordigen van uw belangen bij Portaal. 
 
Lid worden is eenvoudig; vul het onderstaande formulier volledig in en klik op aanmelden.

 

Uitschrijven voor de nieuwsbrief is altijd mogelijk, al hopen we dat u hier niet toe besluit 

De VHOS Ledenwerving.png
Als u al lid bent hoeft u dit niet in te vullen.

Contributiereglement

  • Elk lid is voor een heel boekjaar contributie verschuldigd

  • Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december

  • De contributie dient vóór 1 april van het boekjaar te zijn voldaan

  • Als u na 1 april lid wordt, is dat jaar gratis

  • Het lidmaatschap wordt, tot wederopzegging, stilzwijgend verlengd met één boekjaar

  • Bij opzegging gedurende het boekjaar, is het lid contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd

  • Indien een lid het lidmaatschap wenst op te zeggen, dient dit schriftelijk of per mail voor 1 december bij het secretariaat te gebeuren

  • Bij overlijden en/of verhuizing naar een woning die geen eigendom is van Portaal Eemland, blijft contributie tot einde van het boekjaar verschuldigd

  • Verlenging van het lidmaatschap vindt niet plaats in geval van overlijden en/of verhuizing naar een woning die geen eigendom is van Portaal Eemland

bottom of page