top of page
Untitled.png
HVPV Logo afdesigner.png

aanmelden
Algemene Ledenvergadering

Wij nodigen u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering van HVPV op 25 april 2023, die plaatsvindt in XXXXX XXXXX XXXXX. De vergadering begint om 19:30 uur en duurt tot ongeveer 21:30 uur. Tijdens deze vergadering worden er diverse onderwerpen besproken die van belang zijn voor u als huurder van Veenvesters:

 

Agenda:

 1. Opening en welkom 

 2. Voorstelrondje 

 3. Vaststellen van de agenda

 4. Mededelingen vanuit het bestuur

 5. Goedkeuring van de notulen Algemene Ledenvergadering 15 november 2022

 6. Secretarieel jaarverslag 2022

 7. Financieel jaarverslag en verslag van de kascommissie over het afgelopen jaar

 8. Décharge verlenen aan het bestuur

 9. Benoeming van de nieuwe kascommissie

 10. Activiteitenplan 2023

 11. Begroting 2023

 12. Voorstel tot wijzigen Statuten 

 13. Verkiezing van bestuursleden

  1. Ton van Ewijk 

  2. Ellen Hoogendoorn

  3. Joke van Son

  4. Dirk Meijer

 14. Lopende zaken 

 15. Rondvraag

 16. Sluiting van de vergadering

 

Wij willen benadrukken dat uw aanwezigheid tijdens deze vergadering van groot belang is. U krijgt namelijk de gelegenheid om uw stem te laten horen over de onderwerpen die besproken worden. Daarnaast biedt deze vergadering u de mogelijkheid om in contact te komen met andere huurders van Veenvesters uit Veenendaal en samen te werken aan een betere woonomgeving.

 

Om uw aanwezigheid te bevestigen, verzoeken wij u vriendelijk het onderstaande  aanmeldformulier in te vullen. Na ontvangst van uw aanmelding, sturen wij u een bevestiging per e-mail.

 

Mocht u voorafgaand aan de vergadering nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen in het aanmeldformulier. De antwoorden op uw vragen zullen we na de vergadering meegeven in een gedrukt document, of zullen worden behandeld tijdens de vergadering, afhankelijk van het onderwerp

 

Wij zien u graag op 25 april!

Aanmeldformulier
Aantal personen
Lidmaatschap

AVG akkoord
Ik ga ermee akkoord dat HVPV en De Nieuwe Wind mijn gegevens gebruiken om mij op de hoogte te houden en een bevestigings-email te versturen. Mijn gegevens zullen nooit aan andere partijen worden doorgegeven, conform AVG-richtlijnen

bottom of page