top of page

Wet tijdelijke huurkorting

Minister Ollongren (BZK) maakt tijdelijke huurkorting en huurgewenning mogelijk. Aedes vindt het positief dat het wet verhuurders meer mogelijkheden biedt voor maatwerk. Het is van groot belang huurders met inkomensdaling snel en goed te kunnen helpen.


De Wet tijdelijke huurkorting maakt het mogelijk om de huurprijs van een zelfstandige woning tijdelijk te bevriezen of te verlagen voor huurders die daarom vragen, bijvoorbeeld als gevolg van inkomensverlies. Zo kunnen woningcorporaties maatwerk leveren aan mensen die tijdelijk minder inkomen hebben of willen doorstromen naar een meer passende woning. Deze huurkorting geldt voor een periode van een maand tot maximaal drie jaar. Alleen de huurder kan de tijdelijke huurkorting aanvragen. De verhuurder beslist over dit verzoek en maakt afspraken met de huurder over de voorwaarden. Afspraken Na afloop van de duur van de tijdelijke korting, kan de verhuurder de huurprijs weer terugbrengen naar het oorspronkelijke niveau, eventueel vermeerderd met de geldende wettelijk toegestane huurverhogingen gedurende de periode van de huurkorting. Daarbij geldt voor woningen met een gereguleerd contract wel een maximum huurprijs. Deze mag niet hoger uitkomen dan de op dat moment geldende liberalisatiegrens.

Aedes raadt corporaties en huurdersorganisaties aan af te spreken wanneer een huurder een verzoek tot tijdelijke huurkorting kan doen. Dit kan vanwege het maatwerk tijdens de coronacrisis, maar ook in situaties waarin de inkomensdaling naar verwachting langer duurt.

Wanneer er voor meer dan drie jaar een huurkorting nodig is, kan de corporatie beslissen om deze korting permanent te maken. Dit betekent dat de huurprijs niet meer mag worden teruggebracht naar de oorspronkelijke huur (inclusief eventuele huuraanpassingen in die periode). De corporatie kan ook met de huurder kijken of er een woning beschikbaar is die qua huurprijs beter past bij het inkomen.

Huurgewenning De wet maakt ook huurgewenning mogelijk voor maximaal drie jaar. Dit kan op initiatief van de huurder of verhuurder. Bij een nieuwe verhuring is de huurprijs tijdelijk lager om vervolgens (stapsgewijs) naar de eigenlijke huurprijs te gaan. Dit draagt bij aan een betere doorstroming van ouderen die wellicht kleiner willen wonen of jongeren die aan hun wooncarrière beginnen.


Bron: Aedes

https://aedes.nl/huurbeleid-en-betaalbaarheid/wet-tijdelijke-huurkorting

50 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page