top of page

Wat is de maximale huurverhoging in 2021?


Huurt u een sociale huurwoning in 2021? Dan stijgt uw huur maximaal 2,4% tot 5,4%. De stijging hangt af van uw inkomen in 2019. Huurt u een vrije sector woning? Dan geldt er géén maximum huurverhoging. De meeste verhuurders verhogen de huur op 1 juli.


Maximale huurverhoging 2021 sociale huurwoning

De maximale huurverhoging bij gezamenlijk inkomen lager dan € 44.655 is 2,4%.

De maximale huurverhoging bij gezamenlijk inkomen hoger dan € 44.655 is 5,4%.

Ontvangt iemand in uw huishouden AOW? Of is uw huishouden groter dan 3 personen? Dan geldt voor u altijd het lage percentage. In 2021 is dat 2,4%. Ook als uw inkomen hoger is dan de inkomensgrens.

U kunt zelf ook uitrekenen wat uw maximale huurverhoging is. Doe daarvoor de huurprijscheck 2021.

Lees meer over de regels voor een huurverhoging.


Inkomen bij huurverhoging sociale huurwoning

Bij de huurverhoging geldt uw inkomen van 2 jaar geleden. Voor de huurverhoging in 2021 geldt dus uw (gezamenlijke) inkomen uit 2019.


Inkomen inwonende kinderen bij huurverhoging

Inkomens van inwonende kinderen tot €20.940 tellen niet mee. Dit is de grens in 2021. Voorwaarde is wel dat deze kinderen jonger zijn dan 23 jaar. Op 1 januari van het jaar van de huurverhoging. Dit geldt voor alle jongeren in uw huishouden. Het hoeven geen eigen kinderen te zijn.


Maximale huurverhoging 2021 kamer en woonwagen

Huurt u een kamer, woonwagen of woonboot? In 2021 is de maximale huurverhoging 2,4%. De hoogte van uw inkomen is hier niet belangrijk.De verhuurder mag ook geen informatie over uw inkomen opvragen bij de Belastingdienst.


Maximale huurverhoging 2021 vrije sector woning

Er geldt geen maximale huurverhoging als u in een vrije sector woning huurt. De huurverhoging moet uw verhuurder wel met u afspreken in het huurcontract.


Aantal keer dat de verhuurder uw huur mag verhogen

Uw verhuurder mag de huur niet onbeperkt verhogen. Alleen 1 keer in de 12 maanden. Dat is de regel. Meestal valt de huurverhoging op 1 juli. Er gelden wel een paar uitzonderingen. Daarbij maakt het uit of u in een vrije sector woning woont. Of in een sociale huurwoning.


Uitzondering aantal huurverhogingen bij vrije sector woning

Heeft uw verhuurder gezorgd voor verbeteringen aan uw woning? Dan mag hij uw huur na de verbetering verhogen. Dit staat dus los van de huurverhoging op 1 juli.


Uitzonderingen aantal huurverhogingen bij sociale huurwoning

De regel is 1 huurverhoging in 12 maanden. Er zijn 3 uitzonderingen. Hierin kan de verhuurder uw huur vaker verhogen.

  1. U zit in het eerste jaar van uw huur Bijvoorbeeld: uw huur gaat op 1 december in. Dan mag uw verhuurder de huur op 1 juli verhogen. Daarna geldt de periode van 12 maanden weer.

  2. Er zat meer dan 12 maanden tussen de vorige huurverhogingen Kondigt uw verhuurder de huurverhoging te laat aan? Bijvoorbeeld de huurverhoging op 1 juli. Dan moet de verhuurder de huurverhoging uitstellen tot 1 september. Hierna mag de huur weer omhoog op 1 juli. Tussen de 2 vorige huurverhogingen zaten namelijk meer dan 12 maanden. Daardoor volgen de huurverhoging van 1 september en 1 juli elkaar juist sneller op.

  3. De verhuurder zorgt voor verbeteringen aan uw woning Deze huurverhoging staat los van de jaarlijkse huurverhoging. Stel: uw verhuurder brengt op 10 januari verbeteringen aan. Dan mag hij uw huur op 1 februari verhogen. En daarna is de jaarlijkse huurverhoging weer op 1 juli.

Huurverhoging bekendmaken

Woont u in een sociale huurwoning? Dan moet uw verhuurder de huurverhoging vooraf aan u laten weten. Dat moet hij minimaal 2 maanden van tevoren doen. De aankondiging moet u via een brief krijgen. Voor een vrije sector woning geldt geen vaste periode. De huur gaat automatisch omhoog zoals afgesproken in het contract.


Regels voor voorstel huurverhoging

In het voorstel voor huurverhoging moet het volgende staan.

  • De oude (kale huur) en de nieuwe huur.

  • De hoogte van de huurverhoging.

  • Verhoogt de verhuurder uw huur om uw inkomen? Dan moet de verhuurder een huishoudverklaring meesturen van de Belastingdienst.

  • De dag waarop de huurverhoging ingaat.

  • Hoe u bezwaar maakt tegen de huurverhoging.
480 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page