top of page

Huurverhoging sociale huurwoningen 2022 bekend


De meeste huurders van een sociale huurwoning kunnen vanaf juli 2022 een huurverhoging krijgen van maximaal 2,3%. De huurverhoging is beperkt tot het gemiddelde jaarinflatiepercentage tot december 2021. Tot 1 juli 2022 mogen de huren van sociale huurwoningen niet verhoogd worden. Huurders worden zo beschermd tegen al te hoge huurprijsstijgingen, en tegelijkertijd krijgen verhuurders de mogelijkheid om de kosten die ook voor hen stijgen door onder meer de ontwikkeling van de inflatie, alsmede noodzakelijke investeringen in nieuwbouw en verduurzaming, te kunnen dekken. Zo kunnen zij hun volkshuisvestelijke taken goed blijven uitvoeren.

Huurders kunnen op Rijksoverheid.nl checken of ze een sociale huurwoning of een vrijesectorwoning huren.


Verhoging huur kamers, woonwagens en standplaatsen

Voor onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en standplaatsen is de toegestane huurverhoging vanaf 1 juli 2022 maximaal 2,3%. Verhoging huur zelfstandige woningen Voor de meeste sociale huurwoningen is de huurverhoging vanaf 1 juli 2022 maximaal 2,3 %. Het maakt niet uit of de huurder de woning huurt van een woningcorporatie of particuliere verhuurder. In twee situaties kunnen huurders van een zelfstandige sociale woning een hogere huurverhoging krijgen:

  1. Een hogere huurverhoging voor huren die nu lager zijn dan € 300 per maand; voor deze woningen is een huurverhoging van maximaal € 25 toegestaan. Dat is hoger dan 2,3%. Met deze hogere huurverhoging kunnen verhuurders zeer lage huren versneld verhogen. Hierbij speelt de hoogte van het inkomen van de huurder(s) geen rol. Reden is dat de verhuurder een huur kan gaan vragen die beter past bij de kwaliteit van de woning. De huurverhoging is maatwerk: de verhuurder mag deze huurverhoging voorstellen maar het is geen verplichting.

  2. Een hogere huurverhoging voor huurders met een hoger inkomen Verhuurders kunnen huurders met een hoog (midden)inkomen in een sociale huurwoning een hogere huurverhoging van maximaal € 50 of € 100 voorstellen. Daarmee kunnen ze een huur vragen die beter past bij de kwaliteit van de woning. Voor huishoudens met een hoger middeninkomen mag de huurverhoging maximaal € 50 zijn. Voor huishoudens met een hoog inkomen mag de huurverhoging maximaal € 100 zijn. De hogere huurverhoging mag worden toegepast vanaf een bepaald inkomen. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal bewoners. Een huishouden met meerdere bewoners is vaak meer kwijt aan vaste lasten. Daarom geldt voor meerpersoonshuishoudens een hogere inkomensgrens dan voor eenpersoonshuishoudens. Om te bepalen of iemand de hogere huurverhoging krijgt, wordt in 2022 gekeken naar het bij de Belastingdienst bekende inkomen van 2020.

Inkomensindicaties opvragen: portaal Belastingdienst geopend Woningcorporaties kunnen inkomenscategorieën opvragen bij de Belastingdienst om de inkomensafhankelijke huurverhoging te bepalen. Ze doen dit via: Portaal voor inkomensafhankelijke huurverhoging (belastingdienst.nl)


Overzicht: toegestane huurverhoging per 1 juli 2022 voor zelfstandige sociale huurwoningen


*) Zolang de huur door de huurverhoging niet boven de maximale huurprijsgrens van de woning komt. De maximale huurprijsgrens van de woning wordt bepaald door het woningwaarderingsstelsel (puntensysteem).


Sociale (gereguleerde) of vrije sector?

Op Rijksoverheid.nl kunnen verhuurder en huurder checken of een woning binnen de gereguleerde of vrije sector valt.


Huurverhoging vrije sector

Voor zelfstandige woningen in de vrije sector geldt een maximale huurverhoging van het inflatiepercentage + 1%. In 2022 komt dat neer op een toegestane huurverhoging van maximaal 3,3%. Deze maximaal toegestane verhoging geldt van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023.157 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page