top of page

Hoe maak ik bezwaar tegen de servicekosten?

Bent u het als huurder oneens met het jaarlijkse overzicht voor servicekosten of nutsvoorzieningen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de Huurcommissie. Bij de nutsvoorzieningen kunt u ook bezwaar maken tegen de hoogte van het voorschot.


Bezwaar indienen bij de Huurcommissie

Bij de Huurcommissie kunt u in de volgende gevallen bezwaar indienen: 

  • U bent het met de verhuurder oneens over de jaarafrekening van de servicekosten en nutsvoorzieningen.

  • U bent het met de verhuurder niet eens over de hoogte van het maandelijkse voorschot voor de nutsvoorzieningen.

Meer informatie over servicekosten en nutsvoorzieningen vindt u op de website van de Huurcommissie.


Verrekening pas na uitspraak Huurcommissie

Heeft u de Huurcommissie ingeschakeld? Dan moet u tot de uitspraak gewoon de servicekosten of de kosten voor nutsvoorzieningen blijven betalen. U kunt wel uw verhuurder vragen of u na de uitspraak van de Huurcommissie mag betalen.

Oordeelt de Huurcommissie dat u een lager bedrag aan servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen gaat betalen? Dan kunt u het teveel betaalde bedrag terugvorderen van de verhuurder.


Bezwaar servicekosten of kosten nutsvoorzieningen bij geliberaliseerd huurcontract

Heeft u een geliberaliseerd huurcontract? Dan kunt u bij bezwaar tegen de servicekosten of de kosten voor nutsvoorzieningen niet naar de Huurcommissie. U moet dan bij de rechter zijn om de onenigheid over de kosten op te lossen.

Staat in uw huurcontract dat bezwaar tegen servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen via de Huurcommissie verloopt? Dan hoeft u niet naar de rechter te stappen.


Starten van een procedure over de jaarafrekening

Als huurder en verhuurder het niet eens zijn over jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen en komen zij er samen niet uit, dan kunnen zij de Huurcommissie vragen de jaarafrekening vast te stellen. Voorwaarde is wel dat het geschil gaat over een bedrag van € 36 of meer (drempelbedrag).

 

Let op: Als de huurder het niet eens is met de afrekening, dan moet de huurder dit schriftelijk laten weten aan de verhuurder en zijn bezwaren tegen de afrekening motiveren. Ook moet de huurder de verhuurder de gelegenheid geven om binnen drie weken te kunnen reageren op de schriftelijke bezwaren zodat de verhuurder de afrekening kan toelichten of kan aanpassen. Als de reactie van de verhuurder de bezwaren van de huurder niet wegneemt, of als de verhuurder niet binnen drie weken reageert op de bezwaren van de huurder, dan kan de huurder een verzoek indienen bij de Huurcommissie om de betalingsverplichting vast te stellen. Als de schriftelijke kennisgeving over het bezwaar tegen de afrekening aan de verhuurder bij het verzoek ontbreekt, kan de Huurcommissie het verzoek van de huurder niet in behandeling nemen. Ook de verhuurder kan een verzoek bij de Huurcommissie indienen om de betalingsverplichting van de huurder vast te stellen. Dit kan drie weken nadat de verhuurder de afrekening servicekosten aan de huurder heeft verstrekt. Als de huurder niet binnen drie weken heeft gereageerd of als de huurder heeft laten weten niet akkoord te gaan met de afrekening, kan de verhuurder een verzoek indienen bij de Huurcommissie. Als de verhuurder zich niet aan de termijn van drie weken heeft gehouden, kan de Huurcommissie het verzoek niet in behandeling nemen.

Starten van een prodecure over het maandelijkse voorschot door huurder

Als de huurder het niet met de verhuurder eens is over de hoogte van het maandelijkse voorschot voor de kosten van nutsvoorzieningen en zij komen er samen niet uit, dan kan de huurder de Huurcommissie vragen om de hoogte van het maandelijkse voorschot te beoordelen. De huurder kan daarvoor een verzoekschrift Voorschot nutsvoorzieningen indienen. Voorwaarde is wel dat het geschil gaat over een bedrag van € 3 per maand of meer (drempelbedrag). Ook moet de huurder nog op het adres wonen waarvoor hij de procedure start.


1.886 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page