top of page

Hoe kom ik in aanmerking voor een sociale-huurwoning?


Hoe kom ik in aanmerking voor een sociale-huurwoning?

Sociale-huurwoningen zijn goedkopere huurwoningen die meestal eigendom zijn van een woningcorporatie. Om in aanmerking te komen voor een sociale-huurwoning moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.


Huis huren: wat moet u regelen?

U gaat een woning huren. Dan krijgt u onder andere te maken met het inschrijven bij een woningcorporatie, het huurcontact en mogelijk met huurtoeslag. Vul de vragen in en bekijk wat u moet regelen als u een woning huurt en waar u recht op heeft.


Voorwaarden voor sociale-huurwoning van een woningcorporatie

U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een sociale-huurwoning van een woningcorporatie:

U moet zich inschrijven bij een organisatie die verantwoordelijk is voor de verdeling van sociale-huurwoningen in uw gemeente. Welke organisatie dit is, kunt u nagaan bij uw gemeente.U heeft vaak een huisvestingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij uw gemeente. De gemeente kan eisen dat u woont, werkt of studeert in de plaats waar u wilt wonen. Deze regels verschillen per gemeente.De woningcorporatie bij wie u een huis wilt huren, kan ook eisen stellen. Bijvoorbeeld aan de hoogte van uw inkomen of de gezinsgrootte.Uw inkomen mag niet te hoog zijn. Woningcorporaties moeten jaarlijks minimaal 80% van hun vrijgekomen sociale-huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 39.055 (prijspeil 2020). 10% mag naar huishoudens met een inkomen tussen € 39.055 en € 43.574 (prijspeil 2020). En 10% mag naar de hogere inkomens.Het kabinet wil de grens van € 39.055 voor meerpersoonshuishoudens (2 of meer bewoners) in 2020 verhogen naar € 42.000. Voor eenpersoonshuishoudens wordt de grens verlaagd naar € 35.000.  Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.


Inkomen te laag voor duurdere woning

Als u een laag inkomen heeft, kunnen woningcorporaties u een duurdere sociale-huurwoning weigeren. Het gaat dan om woningen met huur boven de zogeheten aftoppingsgrenzen in de huurtoeslag. De aftoppingsgrenzen zijn:

€ 619,01 (prijspeil 2020) voor huishoudens van 1 of 2 personen;€ 663,40 (prijspeil 2020) voor huishoudens van meer dan 2 personen.

Woningcorporaties wijzen huurwoningen tot aan de aftoppingsgrenzen vaak toe aan huishoudens met een laag inkomen.

tot € 23.225 voor eenpersoonshuishoudens tot AOW;tot € 23.175 voor eenpersoonshuishoudens met AOW;tot € 31.550 voor meerpersoonshuishoudens tot AOW;tot € 31.475 voor meerpersoonshuishoudens met AOW.

Woningcorporaties moeten jaarlijks aan ten minste 95% van deze huishoudens een woning toewijzen met een huur onder de aftoppingsgrens.


Inkomensgrenzen huurtoeslag

De inkomensgrenzen voor de huurtoeslag zijn in 2020 vervallen. Daardoor verliest u niet meer de gehele huurtoeslag, als uw inkomen wat gestegen is. Wel kan het bedrag aan huurtoeslag lager worden als uw inkomen stijgt. Op de site van de Belastingdienst kunt u nagaan of u huurtoeslag kunt krijgen en, zo ja, hoeveel.


Urgentiecriteria voor sociale-huurwoning

Bij de toewijzing van een sociale-huurwoning krijgt u soms voorrang. Dit kan op grond van zogeheten urgentiecriteria. Geldt er een huisvestingsverordening in uw gemeente? Dan staan de urgentiecriteria in deze verordening. Heeft uw gemeente geen verordening, dan kan de (sociale) verhuurder zelf criteria stellen. Voorbeelden van urgentiecriteria zijn:

medische indicatie;sociale indicatie (bijvoorbeeld als uw huidige woning te klein is voor uw gezinsgrootte);leeftijd (bijvoorbeeld als uw huidige woning door uw (hogere) leeftijd niet meer passend of veilig is);woon-werkafstand;wanneer u een schaarse woning achterlaat.


57 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page