top of page

Bezwaar maken tegen huurverhoging


Bezwaar maken tegen huurverhoging: in welke gevallen kan dat?

U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken tegen een huurverhoging. Bijvoorbeeld als de huur van uw woning door de aangekondigde huurverhoging boven de maximale huurprijs komt te liggen. Bezwaar maken kan alleen als u een sociale huurwoning heeft (niet-geliberaliseerd huurcontract).


Wel bezwaar huurverhoging mogelijk

In de volgende gevallen kunt u bezwaar maken tegen huurverhoging:


Bezwaar vanwege te late aankondiging huurverhoging

Als u het voorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum heeft ontvangen, kan uw verhuurder na uw bezwaar:

  • de ingangsdatum verschuiven naar een later tijdstip;

  • of uw bezwaar voorleggen aan de huurcommissie. De huurcommissie zal de ingangsdatum naar een later tijdstip verschuiven.

De verhuurder mag het bezwaar niet zelf ongegrond verklaren en naast zich neerleggen.


Bezwaar vanwege laag inkomen

Heeft u te maken met een inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging? Dan kunt u ook nog in de volgende gevallen bezwaar maken:


Bezwaar tegen huurverhoging wegens renovatie

De verhuurder mag de huur extra verhogen na renovatie (ook wel woningverbetering genoemd). Dat mag hij naast de jaarlijkse huurverhoging doen. U moet dan wel toestemming hebben gegeven voor de renovatie. Bent u het niet eens met de hoogte van de huurverhoging na renovatie? Dan kunt u binnen 3 maanden nadat de renovatie is afgerond een uitspraak van de Huurcommissie over die huurverhoging vragen.


Geen bezwaar jaarlijkse huurverhoging mogelijk

In de volgende gevallen kunt u geen bezwaar maken tegen huurverhoging:

  • De huurverhoging voor uw zelfstandige woning (eengezinswoning, appartementen) is niet meer dan 4,1% vanaf 1 juli 2019. Vanaf 1 juli 2020 is dit 5,1%. Let op: is de verhoging minder dan 4,1% (5,1% in 2020) en komt uw huur daardoor boven de maximale huurprijs van uw woning? Dan is bezwaar wel mogelijk.

  • De huurverhoging voor uw onzelfstandige woning (kamer), woonwagen of standplaats is niet meer dan 3,1% vanaf 1 juli 2019. Vanaf 1 juli 2020 is dit 4,1%. Let op: is de verhoging minder dan 3,1% in 2019 of minder dan 4,1% in 2020? En komt uw huur daardoor boven de maximale huurprijs van uw kamer, woonwagen of standplaats? Dan is bezwaar wel mogelijk.

  • De woonruimte is niet goed onderhouden. Bij ernstig achterstallig onderhoud van de woonruimte kunt u wel een verzoek voor huurverlaging voorstellen. Bent u vóór de ingangsdatum van de huurverhoging al een procedure voor huurverlaging begonnen? Dan kunt u wel bezwaar indienen tegen de huurverhoging.

  • U heeft een zelfstandige woning in de vrije sector. Voor vrije sectorwoningen gelden andere regels voor huurverhoging.

90 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Bình luận


bottom of page