top of page
Web%2520Thea%25202%2520no%2520bg_edited_
Thea de Feijter
06-36 010 114

Standplaats

Op locatie

Reageren kan tot:

Type vacature

2 uur per week

Publicatiedatum:

21 juli 2020 om 22:00:00

Lid van de Klachtencommissie

Direct solliciteren

Over de functie

De leden van de commissie zijn in staat om tot een onafhankelijke oordeelsvorming te komen en hiervoor gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen op basis van de door de partijen ingebrachte argumenten. Zij hebben een maatschappelijk betrokken hart en voldoende oog voor doel en werkwijze van de corporatie. Met name ter zake de dienstverlening naar de klant. Zij weten beleid, regelingen en wederzijdse belangen op waarde te schatten. Ook de leden van de commissie hebben bij voorkeur kennis van en affiniteit met de sociale volkshuisvesting en zijn bereid zicht te verplaatsen door Nederland. Bovenal beschikken zij over goede analytische, verbindende en communicatieve vaardigheden.

Profiel

  • Requirement 01

  • Requirement 02

Wat wij bieden

De leden van de klachtencommissie worden voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen voor maximaal twee aaneengesloten perioden van vier jaar worden herbenoemd.

Zij hebben allen op persoonlijke titel zitting in de commissie.

De leden van de klachtencommissie ontvangen een vergoeding van € 1300,- op jaarbasis en een kilometervergoeding op basis van gereden afstand.

De leden van de klachtencommissie worden voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen voor maximaal twee aaneengesloten perioden van vier jaar worden herbenoemd.

Zij hebben allen op persoonlijke titel zitting in de commissie.

De leden van de klachtencommissie ontvangen een vergoeding van € 1300,- op jaarbasis en een kilometervergoeding op basis van gereden afstand.

Over ons

Het Landelijk Huurdersplatform behartigt de gezamenlijke belangen van de aangesloten bewonerscommissies. Het LHP bespreekt met Woonzorg Nederland onderwerpen van algemeen beleid en beheer die het niveau van de bewonerscommissies overstijgen. Het LHP is een van de belangrijkste gesprekspartners voor de directieraad. Het LHP is een organisatie die maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt in processen en een omgeving, die volop in ontwikkeling zijn. 


Woonzorg Nederland zet zich in voor senioren en mensen met een zorgvraag. Als landelijke woningcorporatie met circa 43.000 wooneenheden is Woonzorg Nederland actief en verspreid in meer dan 175 gemeenten. Daarvan verhuurt Woonzorg Nederland circa 12.500 eenheden aan zorgaanbieders voor intensieve zorg, zoals verzorgings- en verpleeghuizen. 


De klachtencommissie van Woonzorg Nederland bestaat uit vijf leden, die benoemd zijn door de Raad van Bestuur. Het Landelijk Huurders Platform heeft een voordrachtsrecht voor twee leden. De Raad van Bestuur draagt ook twee leden voor. De voorzitter wordt door de Raad van Bestuur benoemd op voordracht van de leden van de klachtencommissie.

Adres

Amstelveen, Nederland

bottom of page