top of page

Wanneer Huurtoeslag?

Thea de Feijter

25 januari 2020

Als je een sociale (niet-geliberaliseerde) woning huurt en jouw inkomen niet te hoog is. Tot en met 2019 gold daarbij een harde inkomensgrens.

Wanneer heb je recht op huurtoeslag? Als je een sociale (niet-geliberaliseerde) woning huurt en jouw inkomen niet te hoog is. Tot en met 2019 gold daarbij een harde inkomensgrens. Als je inkomen hoger was dan ongeveer 23.000,- euro (alleenstaanden) of 31.000,- euro (stellen en gezinnen) dan had je nergens recht op. En als na afloop van het jaar bleek dat je inkomen nét boven de grens uit was gekomen moest je al je toeslag terugbetalen. In 2020 is dat anders. Ook met een wat hoger inkomen kun je recht op huurtoeslag houden (of krijgen). De harde inkomensgrenzen zijn verdwenen. Daar zijn veel verschillende inkomensgrenzen voor in de plaats gekomen. Wanneer die precies gelden hangt vooral af van de huurprijs, maar ook van het aantal personen in het huishouden en de leeftijd (wel of geen AOW). Om te zien of en hoeveel huurtoeslag je kunt krijgen kun je het beste een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst. Ga naar de proefberekening Naast het inkomen telt voor de huurtoeslag ook het vermogen (zoals spaargeld en geld op de betaalrekening) mee. Daar geldt nog steeds een harde grens voor. Op 1 januari 2020 mag jouw vermogen niet hoger zijn dan 30.846,- euro per persoon. Heb je meer geld op 1 januari? Dan heb je voor het hele jaar 2020 géén recht op toeslag.

bottom of page