top of page

Inkomen en een sociale huurwoning

Thea de Feijter

25 januari 2020

Weet jij met welk inkomen je een sociale huurwoning kunt krijgen? Je leest het hier.

Met welk inkomen kun je een sociale huurwoning krijgen? Met een jaarinkomen dat lager is dan 39.055,- euro maak je het meeste kans. Als je iets meer verdient maak je ook nog kans, maar als jouw inkomen hoger is dan 43.574,- euro kun je alleen bij uitzondering sociaal huren. Bijvoorbeeld als je moet verhuizen vanwege sloop van jouw woning, of als je vanwege een beperking moeilijk aan geschikte woonruimte komt. In 2020 moeten woningcorporaties zich aan de volgende regels houden: - Minimaal 80% van de vrijkomende woningen met een huurprijs tot 737,14 euro moet worden toegewezen aan huishoudens met een jaarinkomen tot 39.055,- euro - Maximaal 10% van de woningen met een huurprijs tot 737,14 euro mag worden toegewezen aan huishoudens met een jaarinkomen tussen 39.055 euro en 43.574 euro. Voor de resterende 10% van de woningen geldt geen inkomensgrens. Maar corporaties moeten bij het toewijzen van deze woningen wel de voorrangsregels uit de plaatselijke huisvestingsverordening in acht nemen. Wat dat voor regels zijn verschilt per gemeente. Verder moeten ze zich houden aan het besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). In dat besluit staat dat mensen met fysieke of psychische beperkingen voorrang moeten krijgen. Voor commerciële verhuurders (zoals particuliere huisbazen) gelden deze regels allemaal niet. Zij verhuren ook wel woningen met een huurprijs tot 737,14 euro.

bottom of page