top of page

Mogelijkheden corporaties bij financiële problemen door de coronacrisis


Mogelijkheden corporaties bij financiële problemen

Het kabinet neemt maatregelen om mensen op korte termijn niet in de financiële problemen te laten komen door de coronacrisis. Toch kan het zijn dat huurders de maandelijkse huur niet kunnen betalen. De Aw krijgt regelmatig vragen van corporaties hoe ze hiermee om kunnen gaan.


Corporaties hebben verschillende mogelijkheden om huurders met financiële problemen tegemoet te komen. Om structureel nadelige gevolgen voor corporaties en (toekomstige) huurders te voorkomen is maatwerk nodig. Een algemene tegemoetkoming aan alle huurders leidt op de langere termijn tot minder inkomsten en dus minder investeringsmogelijkheden voor corporaties. Voor (toekomstige) huurders heeft dit mogelijk negatieve gevolgen voor het onderhoud en aanbod van huurwoningen.


Corporaties hebben binnen de wet diverse mogelijkheden om maatwerk te leveren zonder structureel nadelige gevolgen. Voorbeelden zijn:

Corporaties mogen niet:

  • De (achterstallige) huur kwijtschelden. Corporaties mogen wel meewerken aan schuldsanering.

  • Tijdelijke huurverlaging of huurkorting toekennen.

63 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page