top of page

De nieuwe wind-partners

Waardevolle Samenwerking
sky-1649092__480.jpg

In de almaar veranderende wereld van huren, bouwen, verduurzamingsssystemen en wetgeving, is het voor een kennis- en opleidingspartner natuurlijk van belang om overal voelsprieten in die markten te houden. Het is nog mooier om in al die markten de kennis van specialisten op dat gebied, te kunnen inzetten als opleiders of bron van informatie.

Vanwege de jarenlange ervaring van de medewerkers van De Nieuwe Wind, is een groot netwerk van specialisten ontstaan. Met sommigen van hen is een samenwerkingsverband aangegaan waardoor De Nieuwe Wind op hoog niveau en op verschillende terreinen opleidingen kan verzorgen. Op deze pagina stellen wij onze netwerkpartners, oftewel samenwerkers aan u voor.

19-denieuwewind-221118.jpg

Thea de Feijter

  • Grey LinkedIn Icon
  • Facebook - grijze cirkel

Thea is een gepassioneerd inspirator die mensen op energieke wijze weet mee te nemen. Vanuit haar jarenlange ervaring bij woningcorporaties deelt zij haar vakvrouwschap graag met u. Zij laat u graag kansen of een andere kijk op zaken zien. Vraagstukken ontwikkelen tot oplossingen.

Thea zet aan tot motivatie die samen met haar positiviteit een 'nieuwe wind' in uw organisatie brengt. Samen met u, uw bestuur of medewerkers beweegt ze uw organisatie naar groei en optimale prestaties.

Anneke Hazebroek.jpg

Anneke Hazebroek

  • Grey LinkedIn Icon

Anneke is een enthousiaste en mensgerichte verbinder met een hart voor de volkshuisvesting. Zij neemt u mee in de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden die een bijdrage leveren aan andere wijzen van samenwerken, samenleven, samen denken en samen doen.  

Binnen de mogelijkheden die wet-en regelgeving u biedt, zodat u handvatten heeft om op een praktische en realistische manier sterk in gesprek te gaan met maatschappelijke partners waarmee u samenwerkt. 

Eric.png

Eric Verheijen

  • Grey LinkedIn Icon

Eric heeft zich na jarenlange, brede werkervaring bij diverse woningcorporaties gespecialiseerd en is onze duurzaamheidsspecialist

Of het nu gaat om strategische vraagstukken of specifieke vragen over duurzaamheid, hij neemt u graag mee in de materie.

Tot in detail kan Eric uitleg geven over klimaatveranderingen, broeikaseffecten en energietransities. Over de route naar een CO2-neutrale woningvoorraad kan hij u vanuit zijn brede expertise vanuit diverse invalshoeken meenemen in keuzes en adviezen.Complexe problemen kan Eric door zijn brede ervaring weer overzichtelijk maken voor u.

Arie vrijgemaakt.png

Arie de Waard

Arie is onze financieel expert. Hij werkte bijna 20 jaar bij een groot landelijk accountantskantoor voor woningcorporaties en non-profit organisaties. Sinds 1996 is hij als financieel manager en later als (concern)controller werkzaam in de corporatiesector. 

Corporatiefinanciën kennen voor Arie geen geheimen. Hij is bovendien uitstekend in staat om complexe materie en cijfers in heldere en begrijpelijke taal over te brengen. Arie is zeer gemotiveerd om zijn expertise met u te delen als trainer.

floris_edited.jpg

Floris van de Kasteele

  • Grey LinkedIn Icon

Floris is een pragmatische advocaat. Hij weet het juridische praktisch te hanteren, waarbij hij het nooit het doel uit het oog verliest. Zijn voorliefde ligt bij het huur- en volkshuisvestingsrecht, waarin hij zich reeds jaren bekwaamd heeft. Daarnaast heeft hij ervaring met het bouw- en ondernemingsrecht. Hij weet het recht te vertalen naar praktische stappen om op die manier het best mogelijke resultaat te behalen. Daarbij neemt hij het belang van zijn cliënt als uitgangspunt.

Jeroen.png

Jeroen van Duikeren

  • Grey LinkedIn Icon

Jeroen gaat uit van de eigen kracht van professionals bij veranderingen binnen organisaties. Altijd in situaties waar houding en gedrag een rol spelen. Hij doet dit vanuit Prompters, een succesvol initiatief dat binnen De Nieuwe Wind als doel heeft bestuurlijke teams zelf te leren veranderen. Hierbij zijn empowerment en communicatie belangrijke succesfactoren.

In participatievraagstukken hoort Jeroen de vraag achter de vraag en is in staat goed doordachte vragen te stellen. Door binnen samenwerkings-vormen gebruik te maken van uw eigen kennis of kunde, is samenwerken niet alleen leuk, het geeft ook nog energie en dat maakt uw positie nog completer.

de nieuwe wind-team

hand-woman-hair-finger-ear-pink-1242891-

Ben jij onze nieuwe Netwerkpartner?

De Nieuwe Wind beweegt... altijd. Daarom zijn we ook altijd op zoek naar die partner die De Nieuwe Wind kan versterken. Een partner van De Nieuwe Wind begrijpt dat kennisoverdracht leuk en leerzaam moet zijn, en dat enthousiasme en plezier in je werk de sleutel is tot het succes van De Nieuwe Wind. Herken jij jezelf hierin? Neem dan eens vrijblijvend contact op met Thea. Wie weet komt jóuw foto hierboven te staan!

bottom of page