Laag_1.png

Vacaturepagina

THEA MBA BADGE.png

Uiterste reactiedatum:

maandag 15 november 2021

LHP transp BG.png

Het Landelijk Huurders Platform is de landelijke belangenbehartiger voor mensen die huren van Woonzorg Nederland. Met woningen voor ruim 45.000 senioren en mensen met een zorgvraag is dit landelijk één van de grootste verhuurders. Een enorme verscheidenheid aan mensen, qua culturele achtergrond, qua inkomenspositie en qua vitaliteit. Zoveel bewoners, zoveel wensen; onze uitdaging is dat iedereen betaalbaar, zelfstandig en prettig thuis kan wonen.

Het Landelijk Huurders Platform bestaat uit mensen die huren van Woonzorg Nederland. Het bestuur komt op voor de belangen van alle mensen die huren van Woonzorg en stemt samen met Woonzorg het beleid af dat Woonzorg hanteert voor haar huurders. Optimaal en efficiënt zijn kernbegrippen die het bestuur in de praktijk ten uitvoer brengt. 

Vacature

Vanwege het einde van de zittingstermijn van één van de bestuursleden, en het vertrek van een ander bestuurslid, is er op korte termijn plaats in het bestuur voor de functie van algemeen bestuurslid, eventueel aangevuld met ervaring als secretaris.

U kunt tot 5 november 2021 reageren op deze vacatures. Het Landelijk Huurders Platform kijkt uit naar uw reacties en verwelkomt de geschikte kandidaten graag in haar bestuur.

Algemeen bestuurslid

BIJ HET LANDELIJK HUURDERS PLATFORM

De rol als algemeen bestuurslid

Als algemeen bestuurslid houdt u zich bezig met de dagelijkse gang van zaken binnen het bestuur van het Landelijk Huurders Platform (LHP). Het LHP is de formele overlegpartner namens de mensen die huren van Woonzorg Nederland in het overleg met de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van Woonzorg Nederland.

 

Samen met de andere bestuursleden vormt u het inspirerende team van het LHP.

U heeft uw eigen toegewezen takenpakket en legt hierover verantwoording af binnen het bestuur.

Het algemeen bestuurslid is netwerkgericht, legt en onderhoudt contacten en wendt deze effectief aan voor het samenwerken met medebestuursleden en (groepen) huurders. U heeft inzicht in wat er binnen het LHP en in het werkgebied van het LHP aan de orde is en bent proactief naar de aangesloten huurderscommissies.

 

Voorwaarde is dat u huurder bent van Woonzorg Nederland en bij voorkeur beschikt over:

 • Bestuurlijke ervaring en kennis en affiniteit met sociale verhuur en middenhuur

 • Affiniteit met juridische processen

 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden

 • Het vermogen om een verworven standpunt op een heldere en onderbouwde wijze te communiceren

 • Een onafhankelijke en open opstelling en bereidheid tot verdere ontwikkeling

 

Verder is het van belang dat u:

 • Een aantal uren per week beschikbaar bent voor de werkzaamheden en het lezen van (beleids)stukken ter voorbereiding op overleggen en vergaderingen

 • Een teamspeler bent en bereid goed te luisteren naar de visie van de overige leden om zo gezamenlijk te komen tot een evenwichtig advies

 • De missie en de visie van het LHP onderschrijft en het beleid van het LHP ondersteunt

 • Staat achter de principes inzake huurdersparticipatie

 • Mede het ‘gezicht’ van de LHP kunt zijn en het bestuur door uw voorbeeldrol professioneel kunt vertegenwoordigen

 • Respect toont voor standpunten van de huurders, medebestuursleden, samenwerkings- en overlegpartners

 • Bereid bent door Nederland te reizen

 • Een aanbeveling krijgt van minimaal twee bewoners uit uw woongebouw

 

Wat doet u als algemeen bestuurslid

 • Deelnemen aan vergaderingen en bijeenkomsten van het bestuur en participatiegroepen

 • Deelnemen aan bijeenkomsten namens het bestuur

 • Rapporteren van bijgewoonde bijeenkomsten in de bestuursvergadering

 • Bijdragen aan het opstellen van adviezen, zienswijzen en brieven

 • Deelnemen aan vak- en werkgroepen van het LHP

 

Wat is nodig om uw rol met plezier te kunnen vervullen

 • Basisvaardigheden computergebruik zoals:

  • Communiceren via e-mails

  • Kennis van Office-software, zoals kunnen werken met Outlook, Word en Excel

  • Goede beheersing van de Nederlandse taal

De reactietermijn voor deze vacature eindigt op 5 november 2021

Voor vragen, bel 06-36 010 114 of email thea@denieuwewind.nl

Reactieformulier

Voorwaarden

De Nieuwe Wind gebruikt uw gegevens voor de sollicitatieprocedure. Uw gegevens worden gedeeld met de selectiecommissie van het Landelijk Huurders Platform. Na de sollicitatieprocedure worden uw gegevens verwijderd.

De inzendingstermijn voor deze vacature is helaas verlopen. voor meer informatie: 06-36 010 114