logo HVPVkopie.png

Huurdersvereniging Patrimonium Veenendaal

Lid worden van HVPV

Uw lidmaatschap als huurder stellen we enorm op prijs. Voor slechts €0,50 per maand ondersteunt u hiermee onze inzet en zo weten we ook dat we met uw steun sterk staan in het vertegenwoordigen van uw belangen bij Patrimonium woonservice. Juist die ondersteuning geeft ons de energie om er voor u het beste uit te halen! 
 
Lid worden is eenvoudig; vul het onderstaande formulier volledig in en klik op aanmelden.

Contributiereglement

  • Elk lid is voor een heel boekjaar contributie verschuldigd

  • Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december

  • De contributie wordt eenmaal per jaar afgeschreven van het opgegeven IBAN bankrekeningnummer

  • Het lidmaatschap wordt, tot wederopzegging, stilzwijgend verlengd met telkens één boekjaar

  • Bij opzegging gedurende het boekjaar, is het lid contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd, restitutie is niet mogelijk.

  • Indien een lid het lidmaatschap wenst op te zeggen, dient dit schriftelijk of per mail voor 1 december bij het secretariaat te gebeuren

  • Bij overlijden en/of verhuizing naar een woning die geen eigendom is van Patrimonium woonservice, blijft contributie tot einde van het boekjaar verschuldigd

  • Verlenging van het lidmaatschap vindt niet plaats in geval van overlijden en/of verhuizing naar een woning die geen eigendom is van Patrimonium woonservice