Laag_1.png

Vacaturepagina

THEA MBA BADGE.png
logo.png
Huurdersraad Vidomes zoekt bestuursleden

In het bestuur van Stichting Huurdersraad Vidomes is op korte termijn een vacature beschikbaar voor de functie van voorzitter, vicevoorzitter en algemeen bestuurslid. Met het oog op het verstrijken van de zittingstermijn van de voorzitter en de vicevoorzitter in 2022, én de uitbreiding van het bestuur op korte termijn, zijn diverse mooie functies met een sociaal-maatschappelijk karakter vacant.

 

Op deze pagina kunt u zich aanmelden als kandidaat. We zouden het fijn vinden om u in ons kleine, gezellige bestuur te verwelkomen. Hieronder leest u in de functieomschrijving wat we van de kandidaten verwachten.

Deze vacatures gelden voor iedere huurder van Vidomes uit Delft, Voorburg, Leidschendam, Zoetermeer, Rijswijk en Den Haag.

HR Vidomes WIX Webformulier.png

Voorzitter


Functieomschrijving:

De voorzitter van de Huurdersorganisatie Vidomes is de bindende factor en geeft leiding aan een sterk en samenhangend bestuursteam. De voorzitter is in staat om bijeenkomsten en bestuursvergaderingen te leiden. Ook treedt hij/zij namens de huurdersorganisatie op naar buiten en is in staat makkelijk externe contacten te leggen en te onderhouden. De voorzitter houdt zich hoofdzakelijk met beleidszaken bezig en wordt daarbij indien nodig ondersteund door een extern ingehuurde beleidsadviseur.

 

Werkzaamheden:

 • Leiding geven aan de Huurdersorganisatie Vidomes;

 • Voorzitten van overleggen met bestuur huurdersorganisatie en directie Vidomes;

 • Adviseren Vidomes omtrent het door haar gevoerde beleid;

 • Externe contacten leggen en onderhouden;

 

Vereisten:

 • Huurder van Vidomes;

 • Affiniteit, kennis, betrokkenheid en binding met huurders (van sociale huurwoningen);

 • In staat om de belangen van huurders naar buiten te brengen;

 • Kennis hebben of onderhouden op het terrein van volkshuisvesting;

 • Leidinggevende capaciteiten op beleidsniveau;

 • Intentie om minimaal twee jaar betrokken te zijn bij het bestuur.

 

Competenties:

 • Communicatief zeer vaardig (schriftelijk en mondeling)

 • Sociaal en maatschappelijk betrokken;

 • Gericht op samenwerking;

 • Kunnen verplaatsen in andere dan je eigen belangen;

 • Constructief en opbouwend;

 • Enthousiast;

 • Open staan voor veranderingen en vernieuwing;

 

Inschatting tijdsbesteding

 • De geschatte gemiddelde tijdsbesteding van de voorzitter is circa 10-12 uur per week.

 

 

 
 

ViceVoorzitter


Functieomschrijving:


De vicevoorzitter van de Huurdersorganisatie Vidomes vormt samen met de voorzitter de bindende factor en geeft met de voorzitter leiding aan een sterk en samenhangend bestuursteam. De vicevoorzitter is de plaatsvervangend voorzitter. De vicevoorzitter is in staat om bijeenkomsten en bestuursvergaderingen te leiden. Ook treedt hij/zij namens de huurdersorganisatie op naar buiten en is in staat makkelijk externe contacten te leggen en te onderhouden. De vicevoorzitter delegeert en stuurt het bestuur en het ambtelijk secretariaat aan. De vicevoorzitter houdt zich daarnaast bezig met beleidszaken en wordt daarbij indien nodig ondersteund door een extern ingehuurde beleidsadviseur.

 

Werkzaamheden:

 • Leiding geven aan de Huurdersorganisatie Vidomes;

 • Voorzitten van overleggen met bestuur Huurdersorganisatie en directie Vidomes;

 • Adviseren Vidomes omtrent het door haar gevoerde beleid;

 • Aansturen en faciliteren van medewerkers;

 • Externe contacten leggen en onderhouden;

 

Vereisten:

 • Huurder van Vidomes;

 • Affiniteit, kennis, betrokkenheid en binding met huurders (van sociale huurwoningen);

 • In staat om de belangen van huurders in woord naar buiten te brengen;

 • Kennis hebben of onderhouden op het terrein van volkshuisvesting;

 • Leidinggevende capaciteiten op beleidsniveau;

 • Inzicht in het opstellen van begrotingen en jaarrekeningen;

 • Intentie om minimaal twee jaar betrokken te blijven bij het bestuur.

Competenties:

 • Communicatief zeer vaardig (schriftelijk en mondeling)

 • Sociaal en maatschappelijk betrokken;

 • Gericht op samenwerking;

 • Kunnen verplaatsen in andere dan de eigen belangen;

 • Constructief en opbouwend;

 • Enthousiast;

 • Open staan voor veranderingen en vernieuwing;

 

Inschatting tijdsbesteding

 • De geschatte gemiddelde tijdsbesteding van de vicevoorzitter is circa 10-12 uur per week.

Algemeen Bestuursleden

Algemeen bestuursleden (2 leden per werkgebied)


Functieomschrijving:


De acht algemeen bestuursleden van de Huurdersorganisatie Vidomes zijn huurders afkomstig uit verschillende werkgebieden. Zij vormen de basis van een sterk en samenhangend bestuursteam. De bestuursleden van de Huurdersorganisatie Vidomes onderhouden het lokale huurdersnetwerk in de verschillende werkgebieden (Voorburg/Leidschendam/Den Haag, Delft, Rijswijk en Zoetermeer). De bestuursleden koppelen plaatselijke vraagstukken aan het overleg over algemeen beleid en beheer van Vidomes. Zo richten zij zich onder andere op het aansturen en faciliteren van de bewonerscommissies en werkgroepen in het werkgebied. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van het takenpakket deelname aan overleg over lokale prestatieafspraken. Per werkgebied worden twee bestuursleden aangesteld.
 

Werkzaamheden:

 • Periodiek overleg met het bestuur Huurdersorganisatie en directie Vidomes;

 • Contacten onderhouden en overleg binnen het lokale (huurders)netwerk;

 • Aansturen en faciliteren van bewonerscommissies (en werkgroepen);

 • Adviseren aan Vidomes omtrent het door haar gevoerde beleid;

 • Actief betrekken van huurders bij de werkzaamheden;

 • Deelnemen aan overleg over lokale prestatieafspraken.

Vereisten:

 • Huurder van Vidomes, woonachtig in betreffende werkgebieden;

 • Affiniteit, kennis, betrokkenheid en binding met huurders (van sociale huurwoningen);

 • Lokale binding en actief in netwerken m.b.t. volkshuisvesting;

 • Kennis hebben of onderhouden op het terrein van volkshuisvesting;

 • Interesse in en/of ervaring met het organiseren van netwerken en nieuwe participatievormen;

 • Onderscheid kunnen maken tussen individuele en beleidsmatige problemen;

 • Intentie om minimaal twee jaar betrokken te blijven bij het bestuur.

Competenties:

 • Sociaal en maatschappelijk betrokken;

 • Gericht op samenwerking;

 • Kunnen verplaatsen in andere belangen dan de eigen belangen;

 • Communicatief vaardig (schriftelijk en mondeling);

 • Constructief en opbouwend;

 • Enthousiast;

 • Open staan voor veranderingen en vernieuwing;
   

Inschatting tijdsbesteding

 • De geschatte gemiddelde tijdsbesteding van de algemene bestuursleden is circa 8-10 uur per week