top of page

Wat kost huren in 2020

Thea de Feijter

24 januari 2020

In 2020 verandert er weer veel dat van invloed is op de portemonnee van huurders en woningzoekenden. Verhuis je in 2020 naar een sociale huurwoning? Dan mag de kale huur van die woning niet hoger zijn dan 737,14 euro. Dit is de nieuwe ‘liberalisatiegrens’.

In 2020 verandert er weer veel dat van invloed is op de portemonnee van huurders en woningzoekenden. Verhuis je in 2020 naar een sociale huurwoning? Dan mag de kale huur van die woning niet hoger zijn dan 737,14 euro. Dit is de nieuwe ‘liberalisatiegrens’. Val je onder een inkomensgrens van passend toewijzen? Dan zal de huur van jouw nieuwe woning waarschijnlijk niet hoger zijn dan 619,01 euro (één- en tweepersoonshuishouden) of 663,40 euro (grotere huishoudens). Dat komt omdat corporaties ook in 2020 'passend' moeten toewijzen. Minstens 95% van de woningen die zij toewijzen aan huishoudens met een laag inkomen moet een kale huur hebben onder deze ´aftoppingsgrenzen´. Een hogere huur mag alleen in uitzonderingsgevallen. De inkomensgrenzen voor passend toewijzen hangen af van huishoudgrootte en leeftijd. Eenpersoons 23.225,- euro Meerpersoons 31.550,- euro Eenpersoons ouderen 23.175,- euro Meerpersoons ouderen 31.475,- euro

bottom of page