Nieuwe bestuursleden

Wegwijs in de sociale huursector

Wat u kunt verwachten;

Tijdsduur:
Optioneel:
4 uur
De Samenvatting

De sociale huursector kent veel facetten. Bestuursleden van huurdersorganisaties moeten van veel zaken op de hoogte zijn om hun rol als belangenbehartiger goed te vervullen.

 

Vooral nieuw ingestroomde bestuursleden moeten alle zeilien bijzetten om de achterban goed te vertegenwoordigen. Wanneer doe je goede dingen, of wanneer doe je dingen góed? 

 

Afhankelijk van de bestaande kennis bij  het bestuur van jouw organisatie, wordt een programma ontwikkeld om de kennis van bestuursleden op het gewenste niveau te brengen. 

 

Programma

We gaan in op de volgende vragen:

 • Voor wie ben je als bestuurslid van betekenis en vanuit welke rol 

 • Doe je de goede gingen of doe je de dingen goed? Het verschil. 

 • Wat wordt tegenwoordig vanuit de Woningwet van een bestuurslid verwacht en wat
  verwacht je van andere strategische partners zoals corporatie en gemeente.

 

 

Wet- en regelgeving op hoofdlijnen

 • Wet op overleg huurders en verhuurder (de Overlegwet) 

 • Woningwet 2015 

 • Prestatieafspraken 

 • Passend wonen en de toewijzing van woningen

 

Het mutatieproces 

 • Totstandkoming van huurprijzen 

 • ZAV-proces 

 • Opleveringsverplichtingen 

 • Tijdelijke verhuur

 

Eigen onderwerpen
Wanneer je als bestuur van een huurdersorganisatie zelf  suggesties of specifieke verzoeken hebt, laat dit dan vooraf aan ons weten. De Nieuwe Wind gaat praktisch om met specifieke wensen en maakt ruimte voor je vragen vanuit het bestuur. 

 

Na het volgen van deze training kennen de deelnemers de positie van de eigen organisatie in het grote geheel en is inzicht ontstaan in de belangrijkste processen waar huurdersorganisaties mee te maken krijgen.

 

 

OP MAAT

Wij passen de training aan;

 • aan het kennisniveau van de deelnemers 

 • aan de opleidingswensen van jouw bestuur

 • aan specifieke vragen binnen het bestuur

 

TARIEF EN LOCATIE

De training bieden wij aan op een locatie die voor jou het beste uitkomt. Wij maken gebruik van een beamer en flip-over.
 

Neem contact op met je adviseur voor een passend aanbod.

© 2019 - De Nieuwe Wind - Krachtige expertise rondom huren, wonen en vernieuwing in de bouw